Medzi význačnými vedcami rastie počet neveriacich

Friday, 5 March 1999 | Zošity humanistov č. 05

E. J. Larson a Larry Witham

Autori, ktorí r. 1997 hlásili, že za 80 rokov (od r. 1916) sa medzi vedcami v USA počet neveriacich nezmenil (asi 40 % vedcov verí), zahlásili o rok a pol, že v tom istom období sa počet veriacich medzi význačnými vedcami prudko znížil.

Humanistický psychológ J. H. Leuba urobil dva výskumy v r. 1914 a 1933 medzi 400 vedcami (biológovia, matematici, astronómovia a fyzici) a zistil, že počet veriacich (v boha a ľudskú nesmrteľnosť) bol medzi vzdelanými ľuďmi v tomto čase podstatne nižší ako v celkovej populácii a v priebehu 16 rokov medzi tými dvoma prieskumami len o málo klesol; kým v r. 1914 bolo asi 40 % veriacich – už toto číslo šokovalo vtedajšiu Ameriku – v r. 1933 ich bolo o málo menej.

V r. 1996 zopakovali E. J. Larson (historik vied z University of Georgia) a Larry Witham (reportér Washington Times) Leubovu štúdiu na 1 000 vedcoch z tých istých vedných odborov a ukázalo sa, že asi 40 % vedcov stále verí na boha alebo nesmrteľnosť (Nature, apríl 1997), čo sa skoro exaktne zrovnávalo s Leubovými nálezmi. Konzervatívci v Amerike z toho predčasne uzatvárali, že sekularizácia spoločnosti stráca dych – platí to asi len pre pospolitý ľud.

Už v júli 1998 tí istí autori uverejnili výsledky inej štúdie o religiozite vedcov v USA. Tentoraz podrobili výskumu 517 význačných vedcov, a to členov prestížnej National Academy of Sciences (Národná akadémia vied). Výsledky uverejnili opäť v Nature (23. júla 1998, s. 313, tabuľka) a sú diametrálne odlišné: viera v boha a nesmrteľnosť medzi nimi prudko poklesla – „neviera je skoro totálna“. Potvrdzuje sa, že vysoká úroveň vedomostí znižuje dôverčivosť vedca.

Biológovia odmietajú vieru v boha na 65,2 %, v nesmrteľnosť na 69 %; fyzici na 79, resp. 76,3 %; ostatní sú skoro všetci agnostici. Veriacich je asi 7 percent. Pomerne najviac veria matematici, najmenej biológovia.

Viera v osobného boha (%) 1914 1933 1998
veria 27,7 15,0 7,0
neveria 52,7 68,0 72,2
pochybujú alebo sú agnostici 20,9 17,0 20,8
Viera v nesmrteľnosť 1914 1933 1998
veria 35,2 18,0 7,9
neveria 25,4 53,0 76,7
pochybujú alebo sú agnostici 43,7 29,0 23,3

Prameň: E. J. Larson a Larry Witham, „Leading scientists still reject God“, Nature, vol. 394, č. 6691, s. 313, 1998.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu