Nová kniha: Rozplietanie dúhy

Wednesday, 2 June 1999 | Zošity humanistov č. 08

Nová kniha: Richard Dawkins: Unweaving the Rainbow: Science, Delusion, and the Appetit for Wonder (Rozpletanie dúhy: Veda, delúzia a chuť na zázraky). Houghton Mifflin Co, Boston, 1998.

Anglický básnik Keats si v r. 1820 v básni „Lamia“ sťažoval, že Newton zničil poéziu, keď rozplietol dúhu (rozložil biele svetlo na jeho farby): od tých čias sa v určitých kruhoch traduje, že veda ochudobňuje estetické vnímanie a cítenie. Dawkins na to odpovedá chválospevom na oslavu krásy vedeckého poznania. V troch kapitolách vymenúva vedecké „zázraky“, ktoré priamo vyplynuli z Newtonových optických experimentov. Osobitne zaujímavá je stať o DNK, ktorú možno považovať za verný obraz prvotného prostredia, v ktorom kedysi žili praveké organizmy. Dawkins sa ukazuje byť hodným nástupcom Carla Sagana, ktorý učil, že vedecký systém je nielen platný a užitočný, ale aj elegantný, uspokojujúci a inšpirujúci.

Prameň: internet

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu