Pozoruhodný úspech kanadských humanistov

Thursday, 2 December 1999 | Zošity humanistov č. 12

Babu R. R. Gogineni

Kanadská humanistická asociácia (KHA), člen IHEU, vyvolala veľký ohlas v celej Kanade, keď podala v Parlamente nasledovnú petíciu, aby sa z preambuly ústavy vynechal Boh:

„My, podpísaní občania a obyvatelia Kanady, upozorňujeme Snemovňu,

- že tá sekcia Preambuly Kanadskej listiny práv a slobôd (Konštitučný akt z roku 1982), ktorá znie: „Keďže Kanada sa zakladá na princípoch uznávajúcich božiu zvrchovanosť…“, diskriminuje a uráža milióny Kanaďanov, ktorí nie sú kresťania, resp. sú bez náboženstva,

- že každý vládny akt, ktorý diskriminuje Kanaďanov, ktorí nie sú kresťania, resp. sú bez náboženstva tým, že schvaľuje náboženské ohľady alebo činy, škodí verejnosti, pretože takéto uprednostňujúce vládne výnosy odporujú duchu a cieľu Kanadskej listiny práv a slobôd,

- že tento podklad diskriminácie voči Kanaďanom nekresťanom a bez náboženstva bude odstránený, ak sa urobia navrhované legislatívne opatrenia“.

Preto žiadatelia vyzývajú Parlament, aby poveril legislatívu zmeniť v Preambule Kanadskej listiny práv a slobôd výraz

„Keďže Kanada sa zakladá na princípoch uznávajúcich božiu zvrchovanosť a právo zákona“

na

„Keďže Kanada sa zakladá na princípoch uznávajúcich zvrchovanosť intelektuálnej slobody a právo zákona“

a aby sa Oddiel 2(a) Základných slobôd zmenil zo „sloboda svedomia a náboženstva“

na

„sloboda svedomia a mať i nemať náboženstvo“.

Myšlienku vynechať Boha z Ústavy mal člen KHA Fern Wayman a petíciu s tisíc podpismi prečítal v Parlamente 8. júna 1999 poslanec za Novú demokratickú stranu Svend Robinson. Vyvolal brutálnu búrku odporu v parlamente aj v masmédiách. Predsedkyňa jeho strany ho za trest poslala do poslednej lavice …

Vláda má odpovedať do 45 dní, ale spravidla to trvá dlhšie. Očakáva sa, že odpoveď bude negatívna. KHA má možnosť predložiť problém Najvyššiemu súdu, ale to by stálo 50-100 tisíc $, alebo Organizácii spojených národov. Posledná možnosť je opakovať petíciu každé 3-4 roky.

*  *  *

Prameň: Babu R. R. Gogineni, “Petition of MP Svend Robinson in Canadian Parliament”, Internat. Humanist News, č. 7, 1999.  www.iheu.org/node/1452

Preložil Rastislav Škoda

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu