Vyznávam evolúciu a materializmus

Friday, 17 December 1999 | Zošity humanistov č. 12

Geoffrey A. Clark

Hoci uznávam jej nedostatky, som neochvejný obdivovateľ vedy. Či sa vám to páči alebo nie, skoro celý moderný svet je produktom vedy. Žiaľ, v súčasnosti je veda napádaná pre materializmus, ktorý je centrálnym ontologickým základom vedeckého svetonázoru.

Veda sa dá definovať ako zbierka metód na vyhodnotenie dôveryhodnosti tvrdení o okolitom svete. Nerobí si nárok na istotu; snaží sa len viac a viac sa jej priblížiť. Vedecké závery sú neustále postupne podrobované kritickému preverovaniu. Tým sa veda sama seba opravuje. Nijaká téma, nijaká otázka neleží mimo záujmu vedy. Jediná vec, ktorá je pre vedu neprijateľne antitetická, je dogma, základ mnohej viery.

Existuje veľa názorov na ľudí a ich miesto v prírodnom svete. Tvrdím však, že je len jeden vedecký názor, a to je neodarvinistická evolučná teória. Je to najpresvedčivejší vysvetľovací model, aký kedy a kde ľudia zostavili na vylíčenie pôvodu a rôznorodosti života na Zemi; je to ústredná téma západnej vedy a presahuje hranice biológie, z ktorej vyšla; zakladá sa na tých istých materialistických pojmoch a predpokladoch, ako ostatné vedecké odbory.

Materializmus je myšlienka, že existuje len hmota, a že to, čo považujeme za „myseľ“ alebo „ducha“, je len komplexne usporiadaná hmota. Presnejšie povedané myseľ je výsledkom vývoja mozgu ľudí v priebehu asi 5 miliónov rokov vývoja druhu Hominidae. Z tohto hľadiska sú ľudia živočíchy ako iné, len veľmi inteligentné, technologicky vysoko rozvinuté a sociálne komplexné. Náboženské názory na ľudí a ich postavenie v prírode, založené na koncepciách, ktorým nezodpovedá nijaká skutočnosť mimo mysle, sú epifenomény (sekundárne javy bez vzťahu k príčine a dôsledku) a - pre materialistu - nezmysly. Napriek našej značnej schopnosti kompartimentalizácie nie je možné, aby niekto pochopil a akceptoval evolúciu s jej filozofickým podkladom a súčasne veril na existenciu niečoho nehmotného.

Prameň: Geoffrey A. Clark: „God, Science, and Delusion. A Chat With Arthur C. Clarke by Matt Cherry“. (Boh, veda a delúzia. Rozhovor A. Clarka s Mattom Cherry). Silne skrátené.  Free Inquiry , 19/2, s.36-37, jar 1999.

Preložil Rastislav Škoda

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu