Nová kniha: O ľuďoch a podliakoch

Friday, 13 October 2000 | Zošity humanistov č. 21

Schmitz, Emil-Heinz: Von Menschen und Mistkerlen: Das Wort Scham kennen sie nicht. (O ľuďoch a podliakoch: Slovo hanba nepoznajú). – Oldenburg: Schardt Verlag, 1999, 42.- DM.

V pätnástich kapitolách rozoberá autor témy kresťanského náboženstva, resp. dejín kresťanstva; jednu kapitolu venuje islamu a jednu humanistickej kritike náboženstva v minulosti a súčasnosti.

Kniha zarazí čitateľa v prvom rade zaujatým líčením bied, neprávostí a kriminálnych činov, ktoré umožnila viera a na nej postavené inštitúcie, v druhom rade autorovým štýlom. Okrem cynických a polemických formulácií, vyznievajúcich zväčša veľmi vtipne, neváha autor bezprostredne upadnúť do hrubých nadávok, ktoré môžu čitateľa iritovať, aspoň v prvých kapitolách. Ak potom niekto knihu odloží, je alebo nábožensky založený, alebo neznáša zúrivé zanietenie (ktoré je pravdepodobne predpokladom pre napísanie takej rozsiahlej knihy so 635 stranami).

Autorovým cieľom bolo predstaviť náboženstvo, najmä kresťanské, ako zločin a klamstvo. Nie je to nijako kritika náboženstva, ak má kritika pôsobiť nápravne. Je to ničivá protináboženská kniha v duchu poučného osvietenstva. Jednotlivé kapitoly sú zostavené s obdivuhodnými odbornými vedomosťami a pútavým rozprávačským štýlom spájajú prírodovedecké, politické, sociologické, filozofické a náboženské aspekty.

Autor už uverejnil početné aj knižné kritiky náboženstva a cirkvi. Dávno prekročil osemdesiatku a bojí sa, že jeho dielo je zbytočné a neúspešné, lebo

„sa nedarí oslobodiť dosť veľký počet veriacich od ich nákazy vierou“.

Kto vie, možno treba len to, aby ho čítali aj veriaci.

Prameň: Egbert Nass, Atheisten Power, (Násilie ateistov), Diesseits, č. 52, s.37, 2000.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu