Ak sa Kristus nevráti na zem sám od seba …

Friday, 9 February 2001 | Zošity humanistov č. 23

Internet

„Projekt druhého príchodu Krista na zem“ (Second Coming Project, SCP) je názov všeobecne prospešnej organizácie v Berkeley v Kalifornii, ktorá chce privolať dlho očakávaný druhý príchod Krista na Zem. Teoreticky: Turínska plachta + klonovaná ovečka Dolly = a nový Spasiteľ je tu!

SCP má v úmysle prehľadať všetky existujúce relikvie po Ježišovi a v apríli 2001 z toho klonovať druhého Spasiteľa, aby sa na Vianoce opäť z panny narodilo genetické dvojča. Náhradná matka sa už dobrovoľne prihlásila. Pre tento účel musí byť samozrejme aspoň jedna z početných relikvií vlasov, krvi alebo predkožky, uschovávaných v rozličných kostoloch, pravá. Zatiaľ sa nehovorí, podľa čoho sa pri rozbore DNA pozná, že naozaj ide o gény bohočloveka, a na otázku, či už má nejaké relikvie ako surovinu na začiatok, nedáva SCP zatiaľ odpoveď.

Nie je celkom isté, či sa to všetko myslí vážne. Ale jeden zástupca katolíckej cirkvi už zaujal stanovisko: Richard Dedinčan z Celoštátnej stálej konferencie katolíckych biskupov, ktorý už dávnejšie odmietol klonovanie ľudí, považuje ho pri božských bytostiach za nemožné a poukazuje na platnú zásadu, že rovnaký genetický materiál nie je zárukou pre rovnaké duchovné vlastnosti.

Prameň: www.clonejesus.com; Alternet Independent News & Information, 23.09.2000; Skeptiker, 13/4, s. 206, 2000.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu