Recenzia: V pazúroch humanistov

Thursday, 10 May 2001 | Zošity humanistov č. 73

Stanko Cerovic: Dans les griffes des humanistes (V pazúroch humanistov), collection „Sisyphe”, Castelnau-le-Nez, 317 s., 2001.

Kniha o vojne NATO proti Juhoslávii na jar 1999 sa neobracia na tých, čo pod kepienkom štátnych suverenít ospravedlňovali zločiny srbských nacionalistov, ani na tých, čo z antiimperializmu sú ochotní dať Miloševičovi titul „revolucionára”.

Cerovic je novinár čiernohorského pôvodu, šéfredaktor srbsko-chorvátskeho vysielania Radio France Internationale. Dlhé roky bol v opozícii proti titovskému socializmu a potom proti nacionalistickému populizmu Slobodana Miloševiča.

„Len disidenti tých čias vedia, čo pre nás vtedy znamenal Západ: pre jeho hodnoty sme boli ochotní riskovať život,”

rozoberá dlhý boj srbských demokratov proti vládcom Belehradu, prejavujúci sa aj výzvami o pomoc Západu, ktoré neboli nikdy vyslyšané.

„Volali sme po intervencii, aby sa udržala integrita Juhoslávie a aby sa predišlo vojnám - neskôr, aby sa zastavili.”

Ako záver snáh celej generácie vyznieva analýza príčin, prečo bombardovania jari 1999 nemali nič spoločné s tými dávnymi želaniami. Rozbor pôsobenia audiovizuálnych médií a ich skriveného pohľadu na skutočnosť vedie k ich obžalobe z podvodu: prečo sa po udalostiach v Bosne-Hercegovine, ktoré mali znaky genocídy, predstavovala aj situácia v Kosove ako genocída, keď ňou nebola?

Cerovic prišiel do Belehradu v predvečer bombardovania autobusom z Budapešti, lebo letecké spojenia boli už zastavené a autobusom pokračoval v ceste bombardovanou krajinou do Čiernej Hory. Dni a týždne pozoroval krajinu, srbskú spoločnosť a seba samého Nezdráha sa formulovať zarážajúce konštatovania typu „juhoslovanská armáda sa chovala skôr dobre” a ako prichytený pri čine dodáva:

„Toto priznanie vyslovuje človek, ktorý celý svoj život považoval juhoslovanskú armádu za jednu z najhorších inštitúcií, aké poznal.”

Možno nesúhlasiť so všetkými analýzami histórie Kosova a Srbov, ani s dôvodmi bombardovaní, no aj tak je kniha neoceniteľným svedectvom udalostí na jar 1999 v Srbsku. Ešte viac zaváži ako denník angažovaného intelektuála, konfrontovaného s radikálnou skúsenosťou modernej vojny. V tejto súvislosti zaujme citát básnika Mandelštama, ktorý na margo „humanitárnych” rečí šéfa stalinskej polície svojho času napísal:

„Nevedel som, že žijeme v pazúroch humanistov.”

Prameň: Jean-Arnault Dérens, Dans les griffes des humanistes, Le Monde diplomatique, č. 565, s.35, apríl 2001.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu