Protest proti listu Mgr. Trstenského prezidentovi SR

Sunday, 16 September 2001 | Zošity humanistov č. 27

Rastislav Škoda

V nedávnom čísle dvojtýždenníka slovenskej katolíckej inteligencie KULTÚRA (z 19. 09. 01) bol uverejnený dvojstranový list pápežského preláta Viktora Trstenského prezidentovi Slovenskej republiky, daný na vedomie aj vládnym predstaviteľom a cirkevným vrchnostiam. Píše sa v ňom:

„Preto podrývanie základov náboženstva … bolo, je a bude ničením jednotlivca … i celého ľudstva. Bolo by preto lepšie, keby štátna bezpečnosť viac vyhľadávala tých „termitov”, ktorí svojím bezbožníctvom vyvolávajú nepokoj medzi občanmi a sú vlastne rušiteľmi pokoja… Taký človek, ktorý vyvoláva spory a zápletky medzi ľuďmi, mal by sa označiť za štváča a vsadiť za mreže do žalára. … Vrele Vám ďakujem za porozumenie pre veriacich občanov.”

Z dlhého textu jasne vyplýva, že pod „bezbožníctvom” treba rozumieť „ateistický nemravný život”, lebo kto „podkopáva náboženstvo, stáva sa najväčším vlastizradcom”. Takýmito myšlienkami a výrazmi by nemal hlásať Ježišovu náuku vysoký cirkevný hodnostár.

Protestujem proti tomuto článku, lebo

1. sledovanie ľudí iného zmýšľania políciou a ich žalárovanie je porušením základného ľudského práva na slobodu zmýšľania a prejavu. Vyzývať k takejto činnosti je veľmi nebezpečnou formou náboženskej, resp. svetonázorovej diskriminácie, ktorú zakazuje trestný zákonník aj v našom štáte. Uvažujem, aké kroky podniknem v tomto smere, či, kde a ako možno podať žalobu pre šírenie nenávisti.

2. Podobné prejavy náboženskej neznášanlivosti sa v slovenskej tlači, najmä katolíckej, vyskytujú často, ak nie každodenne. Zle je, že ich na čelnom mieste bez redakčného spracovania uverejňujú časopisy slovenskej katolíckej inteligencie.

3. Ešte horšie je, že odznievajú aj z kazateľníc mnohých kostolov. Za vrchol považujem, keď sa tak vyjadrujú vysokí cirkevní hodnostári.

Keď som siahodlhý list dočítal, mal som v úmysle poprosiť pána prezidenta, aby neprejavil „porozumenie pre veriacich občanov” v zmysle huckania preláta Trstenského a cirkevné vrchnosti, aby mu udelili apoštolské napomenutie.

Priatelia ma odhovorili. Protestujem aspoň týmto spôsobom.  ?

tags , ,

1 Comment to Protest proti listu Mgr. Trstenského prezidentovi SR

[...] znaky trestného činu. Nedočkal som sa. Pán R. Škoda vyjadril svoj protest proti tomuto listu v Zošitoch humanistov č. 27/2001 a márne sa dožadoval od redakcie uverejnenia inkriminovaného čísla na internete. [...]

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu