Klonujte Krista Pána!

Saturday, 3 November 2001 | Zošity humanistov č. 28

Tilki

Diskusie o terorizme a o vojne v Afganistane zatlačili do pozadia záujem o etické problémy súvisiace s novými úspechmi génovej techniky a medicíny, napr. o otázku, kedy sa začína ľudský život a nakoľko je prípustná diagnostika vrodených ťažkých ochorení vyvíjajúceho sa plodu. PID - predimplantačná diagnostika - je pre katolícku cirkev svätokrádežný čin.

Cirkev síce v zásade  vychádza z predpokladu, že človek pochádza z hliny s prídavkom nesmrteľnej duše, ale so skutočnosťou, že existujú gény, sa zmierila oveľa rýchlejšie ako s učením Charlesa Darwina. No je na podiv, že nové metódy umelého oplodnenia neboli ešte integrované do učenia cirkvi. Panenstvo Panny Márie, o ktorom žartovali generácie školákov, by malo konečne medicínske vysvetlenie! Ale nie, katolícka cirkev sa radšej durdí, zatracuje a v kúte trucuje.

Táto reakcia je pochopiteľná, ak domyslíme dôsledky génovej techniky do konca. Nové vedecké poznatky a metódy síce často otriasli vežami dogiem tradičných náboženských spoločenstiev, ale génová technika nastoľuje celkom nový a oveľa brizantnejší problém: Čo sa má stať s nespočetnými relikviami, ktoré v priebehu storočí katolícka cirkev, ale aj iné náboženstvá, nazbierali a nafalšovali? Veď len od Ježiša Krista existujú tucty krvných kvapiek, súčastí odevu a úlomkov kríža. Existuje dokonca 13 rozličných predkožiek (zázrak!), ktoré sa pripisujú Nazaretskému! To predstavuje dostatok genetického materiálu, z ktorého by sa dal Boží Syn pomocou modernej reproduktívnej medicíny klonovať. To by teda bol poprask v rozličných kresťanských cirkvách! Mnohým zástupcom, ktorí sa za nich sami vymenovali, nástupcom a správcom odkazu by vznikli nepredstaviteľné ťažkosti, keby sa naraz objavil Syn Šéfa a začal robiť v podniku nové poriadky.

Sú tu však aj početné iné ostatky-relikvie. Pretože najmä katolícka cirkev má záľubu vo vypchávaní, uchovávaní a vystavovaní svojich mnohých svätých - kým súčasne iné vedecké a komerčné výstavy typu „Sklenený človek” odsudzuje - dala by sa za pár rokov vyklonovať polovica nebeského cirkusu. A keďže nie málo z týchto takzvaných svätcov dostalo svoju svätosť zato, že kresťanskú vieru šírili mečom, ohňom a týraním, mohli by sa klonované exempláre predviesť hneď pred haagsky tribunál Spojených národov. Tak by bolo postarané nielen o zmŕtvychvstanie, ale aj o Posledný súd.

Prameň: Tilki, “Klont Jesus!”, Diesseits, č.56, s. 35, 2001.  -  Preložil Rastislav Škoda.

tags , ,

1 Comment to Klonujte Krista Pána!

[...] Zošity humanistov č. 28/2001, str. 17. Vydavateľ Rastislav Škoda, Bratislava. [...]

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu