Kto má pravdu?

Friday, 5 September 2003 | Zošity humanistov č. 39

Doc. Dr. E. Majerníková píše vo svojom príspevku v zborníku Kresťanstvo a fyzika, že atómový fyzik Wolfgang Pauli (a ďalší, o ktorých mi teraz nejde, ale aj na tých sa pozriem) „veril, že prírodné zákony pochádzajú od Boha.” Teda:

Vážená pani docentka,
s prekvapením čítam v zborníku Kresťanstvo a fyzika na strane 154 z Vášho pera, že Wolfgang Pauli veril, že prírodné zákony pochádzajú od Boha. To by bol musel veriť v boha.

Sám som uverejnil v č. 4/2002, s.11, Spravodaja spoločnosti Prometheus výťah z článku Ernesta P. Fischera v Die Weltwoche, č.14/2000, a vyšla mi celkom iná charakteristika tohto nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (1945), ktorého priatelia síce prezývali „božím bičom”, ale sám sa označoval za fanatického ateistu a intelektuálneho osvietenca.
Povedal napr. aj toto:

„Ak sa Newtonov boh v 24-hodinovom akorde zaoberá len tým, že (za pár chválospevov a k tomu pár zahrešení ) produkuje čas a k nemu prislúchajúci absolútny priestor, a to len kvôli pochybnému potešeniu, že môže byť všadeprítomný a všetko vedieť, nuž, to je teda groteskné.”

Ak mi udáte prameň dokazujúci Pauliho pobožnosť, bude mi povinnosťou uverejniť opravu. Samozrejme si idem prečítať Fischerov Pauliho životopis a budem venovať väčšiu pozornosť jeho kabalisticko-magicky-symbolickému obdobiu, čo som dosiaľ nepovažoval za veľmi kresťanské.

S prejavom úcty R. Škoda

5. septembra 2003

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu