Recenzia: Plán a účel v prírode

Monday, 10 November 2003 | Zošity humanistov č. 40

George C. Williams: Plán a účel v prírode. O modernej evolučnej teórii. Bratislava: Kalligram 2002, 10 obr., 202 s., 250.- Sk. Preložil Peter Sýkora.

V nadväznosti na Darwina spája autor filozofickú perspektívu s vedeckým prístupom tak, aby poskytol základ pre odpovede na niektoré fascinujúce otázky . Vysvetľuje, napríklad, prečo je naše telo v starobe také opotrebované; logicky zdôvodňuje, prečo bažíme po strave bohatej na tuky a cukor, o ktorých sa stále znovu presviedčame, že majú škodlivý účinok na naše telo. Svoje oči môžeme považovať za skvelé dovtedy, kým ich neporovnáme s očami bezstavovcovej sépie, ktoré sa postupom času vyvinuli oveľa efektívnejšie než naše. A nebolo by šikovnejšie mať na temene hlavy tretie oko? Rybu Leiognathus s jej svietiacim bruchom používa ako príklad dokonalej evolučnej záhady, pomocou ktorej odhaľuje vnútorné zákonitosti „dizajnu” v prírode.

Nás zaujíma jeho konštatovanie, že boží zásah nemôže byť použiteľným argumentom ani pre biológa, ani pre detektíva; hrb ťavy nemôže byť dôsledkom božieho riadenia evolúcie. Williams si na rozdiel od Paleyho a iných stúpencov prírodnej teológie (o hodinárovi, „dizajnérovi” atď.) „dovoľuje” tvrdiť, že neexistuje nič, čo by dokazovalo božiu vzdelanosť v inžinierskych záležitostiach. Funkčný dizajn, t.j. zjavná účelovosť štruktúr a správania sa živých organizmov, môže vzniknúť nielen ako výsledok inteligentného projektovania, ale aj ako dôsledok slepých pokusov a omylov. Preto nachádzame v organizmoch aj nefunkčné rysy a hlúpe chyby, čo možno očakávať, keď racionálne projektovanie úplne chýba. Jediné, na čo je v prírode všetko dizajnované, je dosiahnutie vlastného úspechu. Proti tomu môže pomôcť len naše intelektuálne úsilie. - red.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu