Čile konečne pripravuje rozvodový zákon

Monday, 12 January 2004 | Zošity humanistov č. 41

Redakcia Free Inquiry

Čile je jediný štát na západnej pologuli, ktorý zakazuje rozvod. Už 120 rokov sa aktivisti pokúšajú o zmenu tohto stavu. Zdá sa, že sa blížia k úspechu.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že 70 % z 15 miliónov obyvateľov podporuje legalizáciu rozvodu. Proti návrhu nového zákona sa vehementne stavia hierarchia rímskokatolíckej cirkvi a konzervatívni katolíci, ktorí pri lobovaní medzi poslancami neváhajú používať argumenty typu hrozby možnej exkomunikácie tých, čo by sa opovážili hlasovať za uzákonenie rozvodu.

Zástancovia reformy odolávajú nátlaku. Najväčšia televízna stanica, štátna Television National, odmietla vysielať cirkvou predložené spoty zamerané proti rozvodu a tvrdiace, napríklad, že deti rozvedených rodičov ľahšie podľahnú drogám, alkoholu a špatnej spoločnosti. Television National cirkvi odpovedala, že jej spravodajstvo to nepovažuje za službu verejnosti, pretože o veci nepanuje súhlasný názor.

Oponenti nového zákona tvrdia, že poškodí rodiny a zneváži všeobecné hodnoty. Mali by sa však pozrieť na štatistiky, kým povedia niečo také: Od r. 1990 klesol počet zapísaných manželstiev zo 100 000 ročne na 60 000 a polovica detí sa dnes rodí nezosobášeným dvojiciam.

Čilský senát bude o zákone, pripravovanom už šesť rokov,  hlasovať asi za šesť mesiacov. Oponenti sa pripravujú na porážku a chystajú rad doplnkov, ktoré tak sťažia rozvod, ako len bude možné: chcú zaviesť povinné zmierovacie pokusy, čakacie lehoty až 5 rokov, vzájomný súhlas a pripravujú aj také sobášne obrady, ktoré vraj naveky vylúčia možnosť rozvodu.

Prameň: Redakcia Free Inquiry, Chile Readies Divorce Law, Free Inquiry,  24, č. 1, s. 23, 2003/04.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu