Rozdiel medzi pravicou a ľavicou

Friday, 2 January 2004 | Zošity humanistov č. 41

internet

Na strane www.users.erols.com čítame, že zhruba sú obvyklé rozdiely medzi ľavicou a pravicou nasledovné:

Viac alebo menej, ľavica verí, podporuje, propaguje (alebo aspoň sa celkom nestavia proti nim) tieto princípy:

 • Štátne riadenie alebo vlastníctvo životne dôležitého priemyslu a obchodu, pre dobro v prvom rade spoločnosti.
 • Povinnosť vlády pomáhať ľuďom.
 • Odluka cirkvi od štátu.
 • Legálna, sociálna a hospodárska rovnosť všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, pohlavie, jazyk alebo podmienky narodenia.
 • Filozofia Robina Hooda/Jánošíka: „Ber bohatým, aby si dal chudobným.“
 • Sexuálna sloboda. Každému to jeho.
 • Rozmanitá, ale spolupracujúca spoločnosť.
 • Mier, humanizmus a medzinárodné bratstvo.

Viac alebo menej, pravica verí, podporuje, propaguje (alebo sa aspoň celkom nestavia proti nim) tieto princípy:

 • Ponechať podnikateľa viesť si svoju továreň alebo obchod bez rušivého zasahovania štátu, pre dobro v prvom rade jednotlivca.
 • Ponechať jednotlivcom na vôli utopiť sa alebo plávať.
 • Vláda podporuje tradičné náboženské hodnoty, a to často v aliancii s jednou štátnou cirkvou.
 • Legálne, sociálne a hospodárske privilégiá ako odmena za občiansku zodpovednosť, rodové práva, morálnosť a hospodársky úspech.
 • Filozofia Roberta Heinleina: „Veci ako obed zdarma neexistujú.“
 • Zamestnávateľ je viac ako zamestnanec.
 • Sexuálna pravovernosť. Maj to pod zámkom, okrem pri robení detí.
 • Súťažiaca, ale usporiadaná spoločnosť.
 • Prísna sociálna stabilita a apatriotizmus.

Väčšina ľudí považuje všetky tieto princípy za dobré pri miernej aplikácii, ale za škodlivé pri nadmernom používaní – to vysvetľuje, načo je politika. Politika dáva kolektívnej spoločnosti možnosť dosiahnuť rovnováhu medzi protirečiacimi si hodnotami.

Poznámka: Deliaca hranica medzi ľavicou a pravicou je vždy relatívna a každý štát je charakterizovaný tým, kde leží hranica medzi sympatiami s týmito stranami vo verejnej mienke. Svetové štandardy sú však často veľmi rozdielne. Mnohému Američanovi sa napríklad všetky hlavné politické strany Talianska môžu vidieť ako ľavicové až krajne ľavicové. Naproti tomu Demokratická strana USA reprezentuje síce v Spojených štátoch ľavé krídlo americkej politiky, ale podľa svetových štandardov je to strana pravého stredu, a pravdepodobne je ešte pravicovejšia ako európski Kresťanskí demokrati.

Prameň: internet

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu