Témy etiky pre 1. a 2. ročník základných škôl v Berlíne

Monday, 13 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P

internet

Návrhy tém pre 1. a 2. ročník základných škôl

I. Jednotlivec v sociálnom prostredí

- „Ja som ja. Som jedinečný.”
- „Rastiem.”
- „Páčiš sa mi.”

Ako nájsť priateľov a ostať iným; v novej škole / triede.
- „Nemôžem všetko vedieť.”
Kde som silný, kde som slabý.
- „Bojím sa.”
Kto mi pomôže?
- „U vás to vyzerá celkom inakšie.”
Malé a veľké rodiny, jedináčik, sama mama.
- „Kedy sa vtáčik prebudí?”
Smrť a umieranie.
- „Dostanem sestričku.”
Ako vzniká dieťa.

II. Zodpovednosť za prírodu a spoločnosť

- „V ktorom mori vlastne žijú rybie krokety /prsty?”
Problém nášho zmeneného spôsobu života.
- „Ten predsa nepatrí medzi nás!”
Samotár / podivín v rodine, škole, škôlke.
- „Tu je hrať sa zakázané!”
Miesta pre hry v obytnej štvrti.
- „Všetko je plastik!”
Ako zmenšiť množstvo odpadu.

III. Vysvetľovanie sveta a rozličnosti ľudí

- „Obludy, duchovia a upíry.”
Rozdiel medzi fantáziou a skutočnosťou.
- „Kto sa to opováži?”
Odvaha a zbabelosť, lož a pravda.
- „Kde bolo, tam bolo …
Rozprávky, bájky a povesti.
- „Čo sa tu vlastne oslavuje?”
Náboženské a kultúrne slávnosti a zvyky.
- „Hókus-pókus!”
Magické predstavenia a čarovanie.

Poznámka: Podobné témy existujú aj pre 3./4., 5./6., 7./8. a 9./10. ročník.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu