Vyznávajúci kresťania vo svete násilia

Monday, 3 January 2005 | Zošity humanistov č. 47

internet

273 teológov rozličných cirkví USA a sveta podpísalo vyhlásenie , ako sa majú chovať kresťania vo svete násilia a terorizmu. Hovorí sa v ňom:

V čase, keď „teológia vojny” vzchádzajúca z najvyšších kruhov americkej vlády preniká aj do kostolov, keď sa zneužívajú výrazy „ríša dobra”, „poslanie” Ameriky a „poverenie od Boha zbaviť svet zla”, prišiel čas, keď mlčať je klamať (Jevtušenko). Nikto nemá monopol na pravdu. Politika odmietajúca medzinárodné dohody a porady sa nesmie zahaľovať do plášťa náboženstva. Je tu nebezpečenstvo politického modlárstva na podklade strachu. (Nehovoria to isté humanisti?)

Pri každom kompromise kresťanstva so štátom sa Kristovo posolstvo znevažuje. Žiaden politický alebo cirkevný hodnostár nemá právo hovoriť o „svetle v temnotách” - tie slová Biblie sa vzťahujú len na Krista. Odmietame falošné učenie, že vojna proti terorizmu má prioritu pred etickými pravidlami a zákonmi. Niektoré veci neslobodno robiť za nijakých okolností - napr. mučiť, bombarovať civilné štvrte a používať zbrane hromadného ničenia. Odmietame zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, aj keby to malo slúžiť dobrému účelu. Kristus nám prikazuje vidieť nielen smietku v oku našich nepriateľov, ale aj brvno vo vlastnom oku. Hranica medzi dobrom a zlom nesmie prebiehať medzi štátmi a skupinami; je vrytá do každého ľudského srdca.
Odmietame démonizáciu ktoréhokoľvek človeka, všetci sme stvorení na obraz Boží.

(Škoda, že to nehovoria všetci kresťania.)

Prameň: http://www.sojo.net/index, 15.11.2004

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu