Duša, život po smrti, reinkarnácia

Tuesday, 8 March 2005 | Zošity humanistov č. 48

Mario Bunge a Martin Mahner

Veľmi rozšírené náboženské predstavy o živote po smrti a reinkarnácii predpokladajú existenciu nemateriálnej alebo duchovnej substancie, označovanej najčastejšie ako „duša”, ktorá prežije smrť tela a vraj „uvoľniac sa” od neho je schopná existencie. Pre takýto predpoklad však niet vedeckých podkladov. Neurovedy sa zaoberajú našou duchovnou činnosťou tak isto ako ostatnými pochodmi v organizme - ako funkciami jedného biologického orgánu. Ak orgán umrie, prestávajú príslušné funkcie.

Tento konflikt sa netýka náboženských predstáv. Kresťan môže túto námietku obísť neortodoxnou myšlienkou anglického fyziológa Jospha Priestleya, že duchovné funkcie síce pri smrti indivídua zhasnú, ale keďže všemocný boh pri Poslednom súde nechá vstať z mŕtvych telo, prebudí sa k funkcii aj duch. Veda to nemôže pripustiť, lebo to predpokladá zázrak.

Budhizmus vyslovene odmieta existenciu substancie v podobe individuálnej putujúcej duše. Znovuzrodenie sa považuje za kolobeh, pri ktorom „putuje” biologická funkcia (poznanie) so substrátom (poznávajúcim), a to nie metaforicky. Preto aj tu platí materialistická námietka, že funkcia sa nedá oddeliť od svojho substrátu, čo vytýkali učeniu o prevteľovaní už staroindickí materialisti.

Prameň: M. Bunge a M. Mahner, O povahe vecí, S. Hirzel, Stuttgart 2004, s. 221.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu