Friedrich Spee von Langenfeld

Wednesday, 4 May 2005 | Zošity humanistov č. 49

Redakcia

Treba uznať, že nemecký väzenský kňaz Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) už začiatkom 17. stor. spoznal, že mučením sa pri vyšetrovaní čarodejníc nič nedosiahne.

Vo svojej knihe Cautio criminalis - Kniha o súdoch s čarodejnicami napísal, že ak sa mučením vynucuje vyzradenie spoluvinníkov, vedie to k stále sa šíriacemu okruhu nevinne podozrievaných, často súdených a nevinne odsúdených a popravených.

 Uvádza skutočnú príhodu jedného kniežaťa, ktorý v tejto veci požiadal o radu “vzdelaného teológa”. Čo robiť, pýtal sa, ak desať čarodejníc označí za spoluvinníka pri satanových sobotách toho istého muža? Kňaz odpovedal, že neslobodno váhať, treba ho okamžite súdiť - a pravdepodobne odsúdiť.

 „Ľutujem, že ste sa práve odsúdili,” prekvapil ho knieža, „pretože pätnásť čarodejníc menovalo vás ako účastníka svojich diabolských hier.”

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu