Holokaust a potrat nemožno porovnávať

Tuesday, 10 May 2005 | Zošity humanistov č. 49

Redakcia

Kardinal Meissner duchovný podpaľač

Zástupcovia Nemeckej ústrednej židovskej rady (jej prezident Paul Spiegel) vyčítajú  kolínskemu kardinálovi Joachimovi Meissnerovi „neprípustné prirovnanie” medzi Hitlerovým vraždením židov a potratom a napadli aj pápeža za podobné pasáže v jeho najnovšej (piatej) knihe „Spomienky a identita - rozhovory na prahu medzi tisícročiami”.

Hlava katolíckej cirkvi tam píše, že legálne zvolený parlament dal v tridsiatych rokoch vládu do rúk Hitlera a umožnil mu zriadiť koncentračné tábory vrátane prípravy „konečného riešenia” židovskej otázky (ich vyvraždenia). Ako boli otázne niektoré vtedajšie zákony, dnes sú otázne zákonné úpravy prerušenia tehotenstva.

„Parlamenty, ktoré tvoria a vyhlasujú také zákony, si musia uvedomiť, že prekračujú svoju právomoc a dostávajú sa do otvoreného konfliktu s božími a prírodnými zákonmi.”

Zástupca strany zelených v berlínskom parlamente, Volker Beck, k tomu vyhlásil:

„Ak pápež vidí súvislosť medzi holokaustom a potratom, potom mu chýba morálna a etická orientácia. Medzi upustením od trestného stíhania pri rozhodnutí jednotlivca o potrate a štátom organizovaným vyvraždením celého národa je predsa len rozdiel. Vyzývam pápeža, aby túto knihu stiahol z obehu.”

V komuniké o stretnutí Kardinála Lehmanna  s Paulom Spieglom sa uvádza, že pri spomenutí holokaustu v politických, spoločenských alebo cirkevných rečiach je potrebné „osobitne citlivé vyjadrovanie”, čo sa dá chápať ako nepriama výčitka Meissnerovi a pápežovi.

Prameň: www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2380313

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu