Kritika náboženstva

Sunday, 1 May 2005 | Zošity humanistov č. 49

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Boh nie je nič iné ako inteligencia, ktorú si človek praje, ale o ktorej nevie, že ju má. Čo schvaľuješ, čo si predstavuješ pod pojmom boha? Svoj vlastný rozum. Boh je tvoj najvyšší pojem súdnosti, vrchol tvojho uvažovania. Čo pri usudzovaní spoznávam ako podstatné, stotožňujem s existenciou boha: Boh je to, čo môj rozum považuje za najvyššie. Ak však spoznávam niečo ako podstatné, prejavuje sa tým podstata môjho rozumu, sila mojej schopnosti myslieť.

Viera v utrpenie Krista znamená len toľko: Kto trpí za druhých, trpí božsky; viera v jeho zmŕtvychvstanie vyjadruje len túžbu po nesmrteľnosti. Základné dogmy kresťanstva sú vyplnené vrúcne priania.

Čo človek sám nie je, ale chcel by byť, to si premietne do bohov, ktorí to sú. Bohovia sú myslené, na skutočnosť premenené priania človeka. Boh je vo fantázii na skutočnosť premenená túžba človeka po šťastí.

Najväčší štátnik je ten, ktorý je najhumánnejší.

Nik neposuduje ostrejšie ako nevzdelaný: nepozná argumenty ani protiargumenty.

Dobrí spisovatelia sú výčitky svedomia ľudstva.

Človek je, čo je (jedáva).

Ako rastú naše známosti s dobrými knihami, tak sa zmenšuje okruh ľudí, s ktorými sa radi stretneme.

Život treba užívať ako dobré víno: hlt po hlte s náležitými prerušeniami.

Dogma nie je nič iné ako výslovný zákaz myslieť.

Netreba odvahu, charakter, námahu ani nijakú obeť, aby bol človek kresťanom. Kresťanstvo a svetské výhody sú identické.

Človek je začiatk náboženstva, človek je stred záujmu náboženstva, človek je koniec náboženstva.

Kedysi bolo náboženstvo oporou štátu, dnes je štát oporou cirkvi.

Len bezvedomie, bezcharakternosť a polovičatosť môžu spájať vieru v boha s prírodou a prírodnými vedami.

Dôkaz, že niečo je, nemá iný zmysel, ako ten, že niečo je nielen myslené. Ale tento dôkaz nemôže vyplynúť zo samotného myslenia.

Kresťanstvo je idea a ako idea je nezničiteľné a nesmrteľné - ako každá idea.

A nakoniec citát od Karla Krausa (1874-1936): Bleskozvod na veži kostola je najväčší mysliteľný prejav nedôvery voči milému pánu Bohu.

Prameň: rozličné www strany na internete

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu