Drobné správy v ZH 49

Friday, 13 May 2005 | Zošity humanistov č. 49

Norimberskí humanisti založili nadáciu

V januári 2005 bola v Norimbergu založená „Nadácia svetský humanizmus”, koncipovaná ako juristicky nesamostatná organizácia v rámci norimberského Humanistického zväzu, ktorý jej poskytol aj zakladajúci kapitál.

Cieľom nadácie je podpora humanistickej práce predovšetkým v okolí Norimbergu. Z výnosu jej majetku sa budú poskytovať príspevky na podujatia v humanistických materských školách, podporovať oslavy vstupu do dospelosti alebo činnosť spolkov mladých humanistov. „Nadácia svetský humanizmus” má byť zbernou pokladnicou pre vklady, ktoré sa podstatne líšia od normálnych vkladov aj darov tým, že len výťažky z nich (úroky, dividendy) môžu byť použité na ciele nadácie. Už z toho vidno, že ide o väčšie finančné obnosy, napr. dedičstvá. ktoré majú svetskému humanizmu pomáhať natrvalo. Za určitých okolností môžu pritom vzniknúť pre darcu zaujímavé daňové výhody.

*  *  *

Najväčšia náboženská obec má klesajúce percentuálne zastúpenie

Pápež Ján Pavol II. zanechal cirkevnú obec, do ktorej patrí 1092 miliónov veriacich. Tým je katolícka cirkev ďaleko najväčšia kresťanská cirkev. Kresťanstvo s 2 miliardami príslušníkov je najväčšie náboženstvo, sledované asi 1,3 miliardami moslimov.

Na začiatku pontifikátu Jána Pavla II. bolo len 749 miliónov katolíkov. Ich celkový počet enormne vzrástol, ale percentuálny počet sa mierne znížil, lebo medzitým sa počet obyvateľstva Zeme zvýšil o polovicu. Hoci centrum katolíckej cirkvi leží naďalej v Európe, je to už len 25 % všetkých veriacich. Polovica, to je asi pol miliardy katolíkov, žije v Latinskej Amerike. V Európe je najviac katolíkov v Taliansku, asi 56 miliónov. No v Brazílii ich je ich 156 miliónov a na Filipínach 65 miliónov.

Katolícku náuku šíri po svete 405 000 kňazov a 4 600 biskupov.

*  *  *

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu