Zlo plodí zlo

Saturday, 10 September 2005 | Zošity humanistov č. 51

R. Škoda

Dôležitými osobnosťami spoločnosti boli vynesené hrozné rozhodnutia na vysokých miestach - napr. konferencia vo Wannsee o konečnom riešení židovskej otázky - ktoré mali strašné dôsledky. Povedali si (len sebe): „Ideme vyhubiť jeden národ.” A robili to tajne, lebo svet by ich bol odsúdil.

Na roveň mu kladiem zlé rozhodnutie o zabraní palestínskeho územia, polí, lesov, vôd aj domov. Povedali verejne: „Ideme založiť Židovský štát - hoc’ aj na cudzom území”. Hľadali pomocníkov a mnohých našli.

Židov vyhlásili (v Nemecku a potom v Rakúsku, na Slovensku a v rade európskych štátov) za „bezprizorných” - zbavili ich občianskych práv a zobrali im najprv majetky a potom životy - zabili ich v pomerne krátkom čase jednoduchými vojenskými zbraňami a potom modernou technológiou neuveriteľných šesť miliónov.

Na základe medzinárodne neuznaného miestneho „zákona” sa potom do Izraela doviezli z celého sveta milióny, len zo samotného bývalého Sovietskeho zväzu od jeho pádu celý milión  Židov aj nie celkom Židov a dáva sa im do vlastníctva cudzia zem. Akcia pokračuje - a svet veľmi neprotestuje, ba platí ju.

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu