Boh

Friday, 16 December 2005 | Zošity humanistov č. 52

John Lennon (9.10.1940-8.12.1980)

Boh

Boh je predstava
Podľa ktorej meriame svoju bolesť
Poviem to ešte raz
Boh je predstava
Podľa ktorej meriame svoju bolesť
Neverím na mágiu
Neverím na I-Ging
Neverím na Bibliu
Neverím na taroty
Neverím na Hitlera
Neverím na Ježiša
Neverím na Kennedyho
Neverím na Budhu
Neverím na mantru
Neverím na Gitu
Neverím na Yogu
Neverím na kráľov
Neverím na Elvisa
Neverím na Zimmermana
Neverím na Beatlesov
Verím len na seba
Na Yoko a na seba
To je skutočnosť
Sen skončil
Včera
Som spriadal sny
No teraz som sa prerodil
Bol som mrož
Ale teraz som John
A preto milí priatelia
Nuž, musíte pokračovať
Sen skončil

God

God is a concept
By which we measure our pain
I’ll say it again
God is a concept
By which we measure our pain
I don’t believe in magic
I don’t believe in I-Ching
I don’t believe in Bible
I don’t believe in Tarot
I don’t believe Hitler
I don’t believe in Jesus
I don’t believe in Kennedy
I don’t believe in Buddha
I don’t believe in Mantra
I don’t believe in Gita
I don’t believe Yoga
I don’t believe in Kings
I don’t believe in Elvis
I don’t believe in Zimmerman
I don’t believe in Beatles
I just believe in me
Yoko and me
That’s the reality
The dream is over
Yesterday
I was the dream weaver
But now I’m reborn
I was the Walrus
But now I’m John
And so dear friends
Well you just have to carry on
The dream is over

John Lennon by bol mal 9. októbra 2005 65 rokov. Pred 25 rokmi, 8. decembra 1980, ho zastrelil duševne pomätený fanúšik.

„John Lennon dokázal, že človek môže sledovať svoje vízie, rozvíjať svoje talenty, slobodne povedať svoju mienku - že človek zmôže všetko, ak sa to opováži. V dobe všeobecnej prispôsobivosti odmietol John Lennon žiť inakšie ako podľa svojej vlastnej vôle. Spieval a písal, čo veril, a spoliehal sa na to, že ho počúvame.” (Rolling Stone)

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu