Náboženská interpretácia života nepatrí na hodinu biológie

Wednesday, 4 January 2006 | Zošity humanistov č. 53

Rastislav Škoda

Konečne je tu dobrá správa z USA:

Americký sudca John Jones vyhlásil v decembri 2005 vyučovanie kreacionizmu na amerických štátnych školách (ako rovnocenné popri evolučnej teórii podľa Darwina) za protiústavné, pretože protirečí povinnej neutralite štátu v náboženských otázkach; rozsudok odôvodnil na 139 stranách.

Keďže kreacionizmus pripisuje vznik života inteligentnej sile stvoriteľa, je náboženstvom a nie vedou. Jeho pribratie do učebného plánu biológie by porušilo prvý dodatok k americkej ústave, ktorý zakazuje náboženské aktivity štátu.

Rozsudok vyvolali početné žaloby rodičov okresu Dover (v Pensylvánii, asi 160 km severne od Washingtonu), kde sa školská rada v novembri 2004 rozhodla, že od januára 2005 musia učitelia biológie poučiť žiakov, že Darwinova evolučná teória nie je dokázateľne istá. Mali ich povzbudiť čítať knihu O pandách a ľuďoch, vysvetľujúcu kreacionizmus a vydanú inštitúciou evanjekálnych fundamentalistov, uznanou za náboženskú a majúcou z toho daňové výhody. Všetkých osem členov tejto školskej rady bolo pri voľbách v novembri 2005 odvolaných.

Prípad „Tammy Kitzmillerová proti školskému okrsku Dover” je kľúčový rozsudok v spore s tou kritikou evolučnej teórie, ktorá považuje biblickú Genezis (predstavu o vzniku života) za skutočnú udalosť, pracuje s vedeckými výrazmi a považuje sa za vedu, čo jej však etablovaná veda univerzít a napríklad aj Americká akadémia vied, neuznávajú.

Sudca Jones nechal s potešením cítiť, že kreacionizmus sa vymyká prevereniu svojich téz a teda správa nevedecky. Juristicky podoprel svoj rozsudok zistením, že predložené texty, písomné vyjadrenia a správanie sa členov školskej rady pri rozumnom a nestrannom posúdení žiakmi, rodičmi aj právnikmi vykazujú jednoznačne náboženské ciele. “Rozumný a nestranný” pohľad na veci je úzko definované, Najvyšším súdom vypracované, kritérium na posudzovanie sporných náboženských otázok.

Otcovia kreacionizmu vyhlasujú, že budú ďalej bojovať proti nábožensky neutrálnej vede aj politicky.

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu