Drobnosti

Wednesday, 1 March 2006 | Zošity humanistov č. 54

Zaznamenali sme:
27. sept. 2005 citovala PaedDr. D. Bollová na 50. zasadaní SNR vo svojom vystúpení pri diskusii o návrhu bezpečnostnej stratégie SR dlhý úryvok z eseje Marka Twaina „Vojnová modlitba”, ktorú sme uverejnili v ZH č. 51 a ktorá sa viacerým čitateľom páčila.  Aj Maják - Informátor Volné myšlenky ČR - humanistického a etického združení občanů bez vyznání - prevzal „Vojnovú modlitbu” do č. 3/2005 s poznámkou o Zošitoch humanistov.

V zdravom tele …

“Prestaňte nepresne citovať z Juvenalových Satýr vetu V zdravom tele zdravý duch,” vyzýva Regina Bringolfová. Juvenalovi, ktorý žil na prelome 1. a 2. stor. n.l., sú smiešne modlitby a prosby, adresované Bohu a vyzýva svojich čitateľov, aby jediná vec, za ktorú sa budú modliť, bola zdravá myseľ v  zdravom  tele: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.” Juvenal nikdy nenazančil, žeby zdravá myseľ mohla byť len v zdravom tele. Na to treba upozorniť učiteľov, ktorí bez ustania citujú túto vetu na odôvodnenie telesného otužovania.

Na akého Boha neveríte?

Keď som ľuďom zo severného Írska rozprával, že som ateista, vstala jedna pani z publika a položila mi otázku: „No dobre, ale neveríte na katolíckeho či na protestantského Boha?” — Quentin Crisp, 1908-1999, britský autor a konferencier.

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu