Karikatúry a sloboda tlače

Thursday, 2 March 2006 | Zošity humanistov č. 54

V súvislosti s demonštráciami proti karikatúram v moslimskom svete, ktoré sa miestami podobajú na organizované pogromy, treba pripomenúť, že nezávislosť spoločnosti od dogiem nie je mysliteľná bez obrazov kritizujúcich, napríklad, v rámci svetonázorov aj hocktoré náboženstvá a cirkvi. Karikatúry sa v Európe objavili veľmi skoro po Gutenbergovom vynájdení kníhtlače a v dobách reformácie, sedliackych vojen a tridsaťročnej vojny zažili svoj prvý rozkvet. To sa už vyskytovali aj ilustrácie textov, kritizujúcich občiansku aj cirkevnú vrchnosť a cirkevná cenzúra nedala na seba dlho čakať. Po nej prišla aj svetská cenzúra.

Predpokladám, že aj u nás majú antiklerikálne karikatúry (v pomerne miernej podobe) iste sto, ak nie viac rokov a do intelektuálnych kruhov prenikali najmä po revolúcii rokov 1849/49 zo západnej Európy osobným stykom s cudzinou a dovozom tlačeného slova. Ešte pred nedávnom patrili nesloboda tlače a zákon zakazujúci zlorečenie za Slovenského štátu do ďalekej minulosti, no dnes sme svedkami pokusov o oživenie týchto totalitných zákonov. Preto treba dávať veľký pozor, čo zo svetového diania nájde u nás otvorené uši a prípadný súhlas na javiskách svetového diania. 7. februára 2006 hlásil „Spiegel.online”:

 „Arabské štáty sa chcú vo veci sporu o karikatúry obrátiť na Organizáciu spojených národov  so žiadosťou, aby tieto vyniesli rozhodnutie, že ‘urážlivé útoky na náboženské presvedčenia’ majú byť zakázané - čo je veľmi široké pole”.

Trvalo storočia, kým si karikatúra v rámci slobody myslenia vybojovala právo kritizovať bez urážky. Preto možno v dnešnej situácii zaujať jasné stanovisko bez kolísavého Áno-Ale:

Sme rozhodne proti akémukoľvek obmedzovaniu slobody myslenia, umenia a tlače z dôvodov ohľadu na náboženské dogmy (Groschopp).

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu