Výhrada vo svedomí a polygamia

Thursday, 9 March 2006 | Zošity humanistov č. 54

R. Š.

Prisťahovalci do USA musia vyplniť Dotazník N-400, ktorý má 10 strán a obsahuje podrobné informácie o finančnom, zdravotnom a rodinnom stave uchádzača, ako aj o jeho politickom a spoločenskom zmýšľaní. Okrem otázok, či má nejaký šľachtický titul, daňové dlžoby alebo duševnú chorobu, sú samozrejmé otázky, či  bol členom komunistickej (jednoduchá otázka) alebo inej totalitnej strany (podrobný rozbor možného vzťahu k nacistickej strane a jej ideológii) a či schvaľuje násilný prevrat. Morálny charakter uchádzača skúmajú otázky o jeho vzťahu k alkoholu, prostitúcii, pašovaniu narkotík, polygamii, ilegálnemu prisťahovalectvu, hazardným hrám, ale aj k podvodom pri platení výživného.

Posledný odstavec 14 obsahuje Prísahu vernosti Spojeným štátom, ktorej prvá veta znie: “Prisahám, že absolútne a úplne odvolávam každú povinnosť vernosti a záväzku voči ktorémukoľvek zahraničnému kráľovi, mocnárovi, štátu alebo samostatnej inštitúcii, voči ktorej som bol zaviazaný; že budem ústavu a zákony USA podporovať a brániť voči každému vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi”. V druhej a tretej vete sa podrobne rozoberá súhlas s brannou povinnosťou. O inom sa neprisahá.

Kto má oči, vidí, že na prvom mieste občianskych povinností je v USA vernosť vlastnému štátu. Akási výhrada vo svedomí na základe utajovaných dohovorov podenkových domácich politikov so samozvanými reprezentantmi cudzokrajných starodávnych sektárskych názorov by razom zbavila uchádzača o občianstvo každej nádeje.

Pikantná poznámka: Ako by asi pochodil uchádzač zo Saudskej Arábie, odvolávajúci sa na výhradu vo svedomí ohľadom svojej polygamie?

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu