Organizácia amerických skeptičiek

Friday, 5 May 2006 | Zošity humanistov č. 55

www.skepchick.org

Kto pozná situáciu skepticizmu, vie, že počet žien na konferenciách a iných aktivitách skeptikov bol vždy nízky. Prečo je to tak, a to na celom svete? Sú ženy ľahkovážnejšie ako muži a menej odolné voči spevu sirén Nového veku?

Odrádza modernú ženu stará biela mužská tvár skepticizmu od zapojenia sa do aktívnej hry?

Nech boli dôvody v minulosti akékoľvek, situácia sa mení: nedávno založila Rebecca Watsonová organizáciu Skepchicks International, ktorej mottom je „Čo je malé, je milé” a ktorá si vzala za cieľ pestovať a propagovať skepticizmus a kritické myslenie medzi ženami na celom svete. Volá k spolupráci ženy, ktoré sa už osobne zúčastňujú skeptického hnutia, no aj také, čo o ňom nič nevedia, ale ich to zaujíma.

Zatiaľ nemajú na časopis, ale v apríli 2006 vyšlo už 4. číslo online-magazínu Skepchick.org s aktuálnymi témami pre ženy. Nechcete si prečítať článok „Som pyšná, že nemám deti”?

Za účelom získania financií vydali kalendár na rok 2006 s vkusnými čiernobielymi zábermi skeptičiek s krásou aj mozgami.

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu