Kvantová mechanika a jej zneužívanie

Sunday, 2 July 2006 | Zošity humanistov č. 56

Otakar Jelínek

V zborníku Věda kontra iracionalita (zv. 3, s.11) rozoberá Otakar Jelínek z Ústavu fyzikálnej biológie Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach kvantovú mechaniku a jej zneužívanie. Odmieta názor mystikov Východu aj Západu, že v súlade s modernou kvantovou teóriou je aj objektívna existencia sveta ilúziou.

Odmieta spochybňovanie objektívnosti vedy, resp. odvodzovanie neistoty a neúplnosti vedy z princípu neurčitosti, čo svedčí o nebezpečne nízkej úrovni vedeckého vzdelania krasorečniacich autorov. Odmieta názor, že kvantová fyzika predstavuje obmedzenie nášho poznania a osobitne tzv. kvantový mysticizmus, resp. antropocentrickú teóriu, že všetci sme „efemérnou formou vedomia, ktoré nás prevyšuje”, akejsi kozmickej mysli, pre ktorú celý vesmír musel existovať in potencia v nejakej transcendentnej ríši kvantových pravdepodobností(!), kým sa nevyvinuli bytosti uvedomujúce si samy seba.

Odmieta spájanie filozoficko-náboženských predstáv s fyzikou a úvahami o prirodzene a nadprirodzene, akéhosi „holopohybu dokonca s Bohom” (tu jediný raz na 33 stranách použil tento výraz). Dúfa, že takéto „tragikomické názory” ostanú obmedzené na úzky kruh „spriaznených blúznivcov”. Krempaského „kvantovú” numerológiu nepovažoval za hodnú hodnotenia.

Prameň: Otakar Jelínek, Kvantová mechanika a její zneužívání. In: Věda kontra iracionalita 3. Sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR, Nakladatel: Nosková Věra, Praha 2005.

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu