Čo by dnes povedal Ježiš Kristus?

Friday, 1 September 2006 | Zošity humanistov č. 57

Zaujímavá kniha:

Heiner Geißler: Was würde Jesus heute sagen? (Čo by dnes povedal Ježiš Kristus?) - Berlin: Rowohlt 2003, 156 s., 7,90 eur.

Prečo sa išli ľudia pominúť, keď počuli Kristove kázne, ako o tom píše jeho životopisec Matúš?

Veriaci katolícky právnik, sudca, neskôr minister krajinskej a spolkovej vlády, poslanec a generálny tajomník CDU (kresťansko-demokratickej strany), ktorý sa nakoniec odklonil od kAancelára Kohla, venoval celý svoj život sociálno-politickým zlepšeniam a aktualizáciám (napr. „medzinárodné sociálne trhové hospodárstvo” - existuje také niečo?).

 V tejto knižočke (jedna z jeho vyše desiatich publikácií) rozpráva neuveriteľnú históriu Ježiša Nazaretského zo svojho hľadiska veriaceho politika s veľmi kritickým pohľadom na minulosť aj prítomnosť viery v živote moderných ľudí.

Geißler pozná pôvodné texty aj nesprávne preklady. Vo viacerých kapitolách sa nekonvenčným a angažovaným spôsobom zaoberá situáciami, keď sa Ježiš zamiešal do panujúcich mocenských pomerov a dôsledkami, ktoré to malo. Výpovede evanjelia prenáša do dnešných čias a politickú, kultúrnu a ekonomickú prítomnosť konfrontuje s najkrajším (podľa svojho hodnotenia) a najrevolučnejším posolstvom v dejinách sveta. Je samozrejmé, že z mnohých miest evanjelia sa dajú odvodiť dôležité poučenia pre našu prítomnosť. Kiež by tú knihu čítali mnohí kresťania - veď má podtitul: Politické posolstvo evanjelia!

Z kapitoly „Posolstvo” vyberám pár zaujímjavých myšlienok:

„Nie obec, nie národ, nie štát - ale človek so svojou v Bohu odôvodnenou nedotknuteľnou dôstojnosťou je ťažiskom politického diania.” Súhlasím, ale prečo „v Bohu odôvodnenou” dôstojnosťou? Tým nie je väčšia, tým pre mňa ani nevzniká. Či miliardy ľudí nepoznajúcich kresťanského boha nie sú dôstojní?

„Láska k Bohu bez lásky k blížnemu je bezcenná.” Výborne.

„Žena je s mužom rovnocenná. Diskriminácia ženy v politike a v cirkvi stojí v protiklade k evanjeliu. Zákaz vysviacky žien a príkaz celibátu nemajú nijaký základ v evanjeliu.” Výborne.

„Záujmy ľudí sú dôležitejšie ako zájmy kapitálu. Kapitalistický hospodársky poriadok odporuje evanjeliu a je zločinom na miliardách ľudí, ktorí musia žiť v chudobe, chorobách a nevedomosti.” To sa nedá povedať krajšie. Ale k tomu treba čítať kapitolu „Smú sa kapitalisti nazývať kresťanmi?” - R. Š.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu