Odsúdenie Edgara Morina bolo anulované

Saturday, 2 September 2006 | Zošity humanistov č. 57

12. júla 2006 anuloval francúzsky Kasačný súd rozsudok Odvolacieho súdu vo Versailles z mája 2005, ktorý odsúdil Edgara Morina za „rasovú difamáciu”. Za článok s titulkom „Izrael-Palestína : rakovina”, uverejnený v denníku Le Monde 4. júna 2002, žalovali Morina a spoluautorov Sami Naďra a Daničle Sallenavovú hneď dve organizácie: Spoločnosť Francúzsko-Izrael a Právnici bez hraníc (v roku 2002 prehrali už proces za „antisemitizmus” proti Danielovi Mermetovi.) 

Išlo o dve pasáže v inkriminovanom článku:

 „Človek si vie ťažko predstaviť, ako sa národ utečencov, vzišlý z národa, ktorý bol v dejinách ľudstva najdlhšie prenasledovaný, musel podstúpiť najväčšie ponižovania a najhoršie opovrhovanie, mohol premeniť v priebehu dvoch generácií na panovačný a sebaistý národ; s výnimkou obdivuhodnej menšiny tento národ opovrhuje druhými a má záľubu v ich ponižovaní”, napísali autori a pridali: „Izraelskí Židia, potomkovia obetí apartheidu s názvom geto getoizujú Palestínčanov. Židia, ktorí boli ponižovaní, nenávidení a prenasledovaní, teraz ponižujú, nenávidia a prenasledujú Palestínčanov.”

V máji 2004 súd v Nanterre žalobu odmietol. Ale o rok neskoršie versailleský súd zrušil prvý rozsudok a považoval článok za presvedčivo ohováračský, difamačný, pretože vraj

 „všetkým Židom štátu Izrael pripisoval konkrétny skutok ponižovania Palestínčanov”.

Naproti tomu Kasačný súd vo svojom rozsudku vyslovuje názor, že

 „výroky, o ktoré ide, vytrhnuté z kontextu článku, ktorý kritizuje politiku vlády štátu Izrael voči Palestínčanom, neobsahujú nič konkrétneho, čo by sa dotýkalo cti alebo dôstojnosti židovskej spoločnosti ako celku v dôsledku jej príslušnosti k nejakému národu alebo náboženstvu, ale sú prejavom názoru, ktorý pri výmene myšlienok má svoje miesto.”

 Kasačný súd okrem toho rozhodol, že Odvolací súd vo Versailles porušil zákon o tlači z 29. júla 1881 a článok 10 o slobode vyjadrovania Európskej dohody o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(Kritizovať politiku izraelskej vlády voči Palestínčanom nie je teda vo Francúzsku antisemitizmus - pozn. prekl.)

Prameň: Le Monde diplomatique, júl 2006.
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-07-20-Morin

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu