Vatikán dodnes neratifikoval Európsku dohodu o ľudských právach

Friday, 10 November 2006 | Zošity humanistov č. 58

 redakcia

Ako by mohol?!

V roku 1864 vydal (v Svätom roku 2000 Jánom Pavlom II. za svätého vyhlásený) Pius IX. Syllabus, v ktorom odsúdil všetky „omyly” a „bludy” modernizmu: racionalizmus, naturalizmus, liberalizmus, demokraciu, odluku štátu od cirkví.

Nie menej prísne zamietli podobné „omyly moderny” 1. vatikánsky koncil roku 1869-70, ako aj dekrét Lamentabili Pia X. z roku 1907 (prísaha proti modernizmu, predpísaná pre všetkých duchovných pastierov, spovedníkov, kazateľov a profesorov vo filozofických a teologických seminároch z roku 1910, zrušená až v roku 1957). Až v roku 1961 sa Ján XXIII. pod tlakom pokročilej sekularizácie zmohol na vlažné uznanie ľudských práv. Ak sa nad tým zamyslíme, ich myšlienka sa neznáša s vážne myslenou pravou kresťanskou vierou.

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu