Hordy mladých ľudí

Tuesday, 4 March 2008 | Zošity humanistov č. 69

Jared Diamond

V modernom svete sa opakujú starodávne problémy Mayov, Anasaziov a Paskuánov. Presne tak, ako v minulosti, aj dnes sa nachádzajú štáty, postihnuté environmentálnym stresom či preľudnením, niekedy obidvomi, v nebezpečenstve, že ich postihne politický stres a ich vlády budú povalené.

Keď si ľudia zúfajú, sú podvyživení a bez nádeje, obviňujú svoje vlády zo zodpovednosti alebo neschopnosti rozriešiť ich problémy. Zo všetkých síl sa pokúšajú emigrovať. Bijú sa medzi sebou o pôdu. Zabíjajú sa. Začínajú občianske vojny. Myslia si, že už nemôžu nič stratiť a tak sa stávajú teroristami, či podporujú alebo len trpia terorizmus. Výsledkom takýchto priehľadných vzťahov sú genocídy, ako sme ich videli v Bangladéši, v Burundi, v Indonézii a v Rwande; občianske vojny a revolúcie, ako vo väčšine uvedených štátov; volanie po vyslaní vojsk z rozvinutých štátov do Afganistanu, na Haiti, do Indonézie, Iraku, na Filipíny, do Rwandy, na Šalamúnove ostrovy a do Somálska; zrútenie vlád ako v Somálsku a na Šalamúnových ostrovoch; generalizovaná chudoba a bieda ako vo všetkých uvedených štátoch. Preto sa ukazujú byť najlepšími ukazovateľmi „zlyhania moderných štátov“ – napr. revolúcií, násilných zmien vlády, zrútenia štátnej moci, genocídy – opatrenia proti environmentálnemu a demografickému tlaku, vysoká detská úmrtnosť, rýchly rast počtu obyvateľstva, vysoké percento veľkých mladíkov či mladých dospelých v populácii, no predovšetkým hordy mladých ľudí bez vyhliadky na zamestnanie a zrelých za regrútov pre milície.

Prameň: Jared Diamond, Zrútenie. Ako spoločnosti rozhodnú samy o svojom zániku alebo prežití. (Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou leur survie.),  Gallimard, Paris, s. 516.  -  R. Š.

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu