Nemecký parlament uvoľnil zákon o kmeňových bunkách

Friday, 16 May 2008 | Zošity humanistov č. 70

Nemecký parlament konečne vykročil zo zeleno-čiernej blokády, ktorá v minulosti poškodzovala nemeckú vedu a vynikajúcich vedcov vyháňala do cudziny. Väčšinou 346 proti 118 posunul dôležitý termín pre kmeňové bunky z 1. 1. 2001 na 1. 5. 2007, čo znamená, že je dovolené dovážať ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré boli vyrobené do mája 2007, miesto do januára 2001, a pracovať s nimi. Návrhy na úplné uvoľnenie, t. j. povolenie ničím neobmedzenej práce s týmito bunkami, ako aj na úplný zákaz práce s nimi – návrh kresťansko-demokratickej únie, podporovaný katolíckou cirkvou – boli odmietnuté. Hlasovalo sa podľa svedomia bez straníckej disciplíny.

Vedci prijali zmenu zákona s uľahčením, ale bez jasania a korky šumivého vína nevybuchujú. Kritizujú, že staré bunkové línie sú jednoducho staré, nepoužiteľné a žiadajú nové. Najväčšiu radosť má asi Oliver Brüstle, ktorý bol prvým nemeckým výskumníkom, ktorý podal parlamentu žiadosť o povolenie pracovať s týmito spornými bunkami. Očakáva sa možnosť liečby Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, priečneho ochrnutia a srdcového infarktu. Napriek tomu má Nemecko jednu z najreštriktívnejších situácií v oblasti kmeňových buniek.

Prameň: internet

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu