Noví ateisti

Thursday, 15 May 2008 | Zošity humanistov č. 70

Noví ateisti od nás chcú, aby sme otvorene vyjadrili naše stanovisko. My slabošskí agnostici, nerozhodní neveriaci, neurčití deisti, ktorým by nechutilo brániť antické absurdity typu panenské počatie alebo Panna Mária, vzatá do neba bez umretia a iné nehodnoverné mýty, my vyčkávajúci opatrníci máme aktívne pomáhať vyhnať z ľudí ich oslabujúce očarenie: očarenie vierou.

Nestačí im, ak prehlásime, že sme veriaci bez doktrín. Oni odsudzujú nielen vieru v Boha, ale aj rešpekt pre vieru v Boha. Náboženstvo nielenže nemá pravdu, ono je zlé a škodlivé. Tak volajú do zbrane traja mušketieri nového ateizmu: Richard Dawkins, Sam Harris a Daniel Dennett.

Počuli námietku, že existencia Boha sa nedá vyvrátiť vedeckými metódami a mali k tomu dva komentáre:

1. Táto veta sa vyslovuje potom, ako boli vyvrátené všetky tzv. argumenty v prospech existencie Boha, z čoho vyplynul záver svetských filozofov (ktorí sú, podľa Nietzscheho, len preoblečenými teológmi), že existencia Boha sa nedá dokázať. No v tejto situácii je rozhodujúce, že bremeno dôkazu spočíva na tom, kto niečo tvrdí. Ak to nedokázal, pravdepodobne to neexistuje. Ak výzva k dôkazu neexistencie prichádza po zlyhaní všetkých pokusov o dôkaz existencie, je odchodom z bojiska, priznaním porážky.

Praktický príklad: Niekto k vám príde, a vraví, že ste mu dlžen tisíc korún; vymáha ich vrátenie súdnou cestou. Kto má čo dokazovať, ak ste si nič nepožičali?

2. Existuje množstvo vecí, na existenciu ktorých v určitých oblastiach a určitých časových obdobiach určití ľudia verili, no dnes už nikto neverí: jednorožec, bohovia, víly; a existujú veci, na ktoré nikto nikdy neveril: lietajúce špagetové monštrum, čajová kanvica obiehajúca planétu Jupiter. Ak sa ľudský duch zmieril s neexistenciou toľkých vecí minulých storočí, prečo by si zaslúžilo úctyhodné zaobchádzanie jedno z božstiev zdedených z bronzového veku?

Ja k tomu dodávam, že neexistencia niečoho sa nedá dokázať z logických dôvodov a že existujú blúznivci, ktorí očakávajú dôkaz existencie Boha na základe fyziky.

Prameň: internet

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu