Kennedyho predvolebná reč

Monday, 3 November 2008 | Zošity humanistov č. 73

Som katolík a dosiaľ nikdy nebol katolík americkým prezidentom…

Verím v Ameriku, kde je odluka cirkvi od štátu absolútna. Kde nijaký katolícky prelát nevraví prezidentovi - ani keby tento bol katolík -, čo má robiť; a nijaký protestantský pastor navraví svojim cirkevníkom, koho majú voliť; kde nijaká cirkev alebo cirkevná škola nedostáva verejné peniaze alebo politické výhody; kde sa nikomu neodmietne verejný úrad, pretože je inej viery ako prezident, ktorý by ho zamestnal, alebo ako ľud, ktorý by ho zvolil.

Verím v Ameriku, ktorá nie je oficiálne ani katolícka, ani protestantská, ani židovská; kde nijaký verejný činiteľ nepožiada o inštrukcie pre službu verejnosti, ani ich neprijme, od pápeža, národnej rady cirkví či z iného cirkevného prameňa; kde sa nijaká náboženská ustanovizeň nesnaží presadiť priamo alebo nepriamo svoju vôľu v zmýšľaní verejnosti alebo vo výnosoch úradov; a kde je náboženská sloboda taká jednotná, že útok na jednu cirkev sa chápe ako útok na všetky.

Nie som katolícky kandidát na prezidenta. Nehovorím za svoju cirkev pri verejných záležitostiach; a cirkev nemá hovoriť za mňa. Akýkoľvek problém budem mať riešiť ako prezident, ak budem zvolený - či to bude o kontrole rodičovstva, rozvodoch, cenzúre, hazardných hrách a podobne - rozhodnem v súlade so svojím svedomím, ktoré mi povie, čo je v záujme národa, bez ohľadu na náboženský nátlak zvonku alebo diktát. Žiadna hrozba trestu ma neprinúti rozhodnúť inakšie.

Prameň: Kenedyho predvolebná reč 12. septembra 1960 v Houstone
http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkhoustonministers.html

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu