Nové dimenzie americkej demokracie

Tuesday, 27 January 2009 | Zošity humanistov č. 75

Paul Kurtz a Tom Flynn

Komentár amerických ateistov k zvoleniu Baracka Husajna Obamu za prezidenta (výťah):

Boli to dlhé, často búrlivé, voľby . Redakcia Free Inquiry blahoželá zvolenému prezidentovi Barackovi Obamovi a sľubuje mu podporu pre jeho snahy.

Bushova administratíva mu zanechala úžasné problémy, ale zatiaľ sa koncentrujme na pozitívne stránky.

Obama je prvý prezident, narodený zo zmiešaných anglo-afrických predkov. Predstavuje významné potvrdenie rastu americkej demokracie: že USA sú vskutku univerzálnou spoločnosťou na našej planéte, že sú pravým, čo aj nie dokonalým, multirasovým, multietnickým a multikultúrnym americkým národom.

USA boli prvým z veľkých národov, založeným na základe ideálov osvietenstva, zviazaným so sekulárnymi hodnotami „života, slobody a hľadania šťastia”. Sú štátom možností a rozvoja jednotlivca, viery v pokrok, vzdelanie, vedu, humanizmus a demokratické hodnoty.

To však niečo stálo. Temer storočie bolo potrebné na prekonanie škvrny otroctva a ešte viac na prekonanie štátneho egoizmu.

Amerika si zvolila dvojrasového prezidenta; keby boli primárky dopadli inakšie, bola by si asi zvolila ženu. Ako dlho to potrvá, kým bude môcť byť za prezidenta zvolený uchádzač, ktorý sa otvorene priznáva k svojej neviere? Ústava USA vraví, že „neslobodno vyžadovať nijaký test, aby niekto mohol vykonávať nejaký úrad”. Prieskumy však ukazujú, že väčšina Američanov by nechcela za kandidáta na prezidentstvo ateistu. Treba ešte veľa urobiť, kým sa u nás vybuduje ozajstná sekulárna spoločnosť.

(Nielen v USA - aj na Slovensku. Tak dajme sa do roboty! We can - Môžeme. - pozn. prekl.)

*  *  *

Prameň: Paul Kurtz a Tom Flynn, New Dimensions for American Democracy, Free Inquiry, 29/1, s.4, 2008-2009

Preložil Rastislav Škoda

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu