Záver diskusie o kreacionizme

Friday, 8 May 2009 | Zošity humanistov č. 76

V č. 75 Zošitov humanistov bola uverejnená diskusia okolo recenzie „Kreacionizmus docenta Kováča”. Kvôli úplnosti uverejňujeme aj jej koniec.

9. Vladimír Kováč 26. februára 2009

Vážený pán Škoda,
trafili ste klinec po hlavičke - aj ja som presvedčený, že takéto slovné prestrelky majú skôr deštruktívny ako konštruktívny charakter, pričom najviac z nich môže profitovať v súčasnosti podľa mňa najnebezpečnejšia forma kreacionizmu - ID. Preto aj ja uvítam zastavenie tejto nezmyselnej škriepky.

Tak isto uvítam zverejnenie v tlačenej forme ZH - bol by to najmä z Vašej strany nie často vídaný prejav veľkorysosti.

Čo sa týka biogenetického pravidla, bránim ho preto, lebo geniálne vystihuje prepojenie medzi ontogenézou a evolúciou (napriek tomu, že Haeckel bol kontroverzná postava, bol aj génius) a súčasne patrí medzi hlavné dôkazy, že evolúcia je fakt.

Čo sa týka mojich formulácií, možno nie sú pre čitateľa celkom zreteľné, čo je moja chyba. Vo svojej knihe píšem: …”pri úvahách o súvislostiach medzi ontogenézou a evolúciou treba vždy rozlišovať, či máme na mysli jednotlivé znaky alebo celé vývinové štádiá”… A presne tu je pes zakopaný - ak chce niekto vidieť biogenetické pravidlo na úrovni celých štádií, tak ho neuvidí, ale ak sa zameria na jednotlivé znaky, objaví ho v plnej kráse. J. Wells zneužil to prvé (neplatnosť biogenetického pravidla na úrovni celých štádií = na úrovni celého organizmu), ale nepostrehol, že platí to druhé, a tak zostáva biogenetické pravidlo pilierom teórie evolúcie. Žiaľ, niektorí zástancovia mainstreamu sa úporne snažia brániť aj to prvé (zrejme nemajú dosť informácií z vývinovej biológie - aj to sa stáva), čo ja vnímam ako škodlivé, pretože to odpútava pozornosť od jadra veci a nahráva kreacionistom…

S pozdravom
VK

P.S. Ešte by som sa chcel poďakovať Romanovi za spätnú väzbu, ktorá ma samozrejme veľmi potešila. Spätná väzba od študentov je tá najlepšia motivácia.

* * *

10. Michal Rozanek 9. marca 2009

Vážení páni Kováč a Škoda,
z antropologického uhlu pohľadu ste v diskusii predviedli impozantný súboj súčasného vývojového stupňa Homo Sapiens, dvoch silných jedincov, a navyše, stojacich na jednej lodi. Ja, stojac tiež na tej istej lodi, s úctou snímam klobúk, obom Vám rozumiem - od oboch som mnoho čítal (vrátane spomínanej vynikajúcej knihy). Teší ma, že zbrane sú už zložené - je vhodný čas vypiť obradne šálku čaju, pozrieť sa na zapadajúce slnko (stále to isté, ktoré sme videli kedysi zo svojich jaskýň a sadnúť si opäť k počítaču. Teším sa na čítanie Vašich nových formulácií myšlienok, ktoré sú úžasne inšpiratívne pre ďalšiu plavbu životom.

S úctou

Michal Rozanek

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu