Výkladový slovník esoteriky a pavěd

Wednesday, 26 August 2009 | Zošity humanistov č. 78

Recenzia:
Jiří Heřt: Výkladový slovník esoteriky a pavěd, Nakladatelství Věra Nosková, Praha 2008.

Ľudia majú oddávna potrebu viery, rituálov a zázrakov. Poskytujú ich náboženstvá vrátane siekt, expanzívne ideológie a pestrý svet ezoteriky, okultizmu a pavied.

Ten síce rád operuje slovami duchovno a láska, ale orientuje sa na trh a zisk. Aby mal úspech, nezaobíde sa bez viery svojich klientov, že je alternatívou pravdy o svete. Odporúča najrozličnejšie duchovné služby, veľmi pestrá je ponuka alternatívnej liečby, predávajú sa kúzelné a liečivé predmety a preparáty, možno si zaplatiť veštbu, nechať sa nabiť hmlisto opisovanými energiami, aj komunikovať s mimozemšťanmi…

Mediálny trh je síce zaplavený množstvom informácií z ezoterickej oblasti, v lepšom prípade aj opisnými informáciami, ale kritická literatúra chýba a vecná analýza je vzácna. Autor Výkladového slovníka sa tomuto fenoménu venuje už dlho a s racionálnym prístupom. Jeho cieľom bolo opísať výrazy z oblasti okultizmu a pseudovied tak, ako ich chápu a vysvetľujú ich zástancovia, propagátori a uskutočňovatelia a doplniť tieto informácie kritickým pohľadom, ktorý sa opiera o logické myslenie, prírodné zákony, vedecké poznatky a hodnotenie ďalších kritikov.

Slovník obsahuje 268 hesiel týkajúcich sa mimozemšťanov, senzibilov, prútikárov, veštcov, astrológie, alternatívnej medicíny, kryptozoológie a mnohých ďalších tém. Autorova erudícia a jeho obyčaj venovať sa skúmaným oblastiam podrobne iste oslovia čitateľa, ktorý má záujem o súboj racionality s iracionalitou. Do slovníka sú zaradené predovšetkým témy a metódy, rozšírené v Čechách, ale v tom ohľade nie je situácia na Slovensku odlišná. Mnohé témy, módne a obľúbené na západe, sú vypustené, hoci je možné, že časom preniknú aj k nám. Dôležité je, že do slovníka sú zaradené aj výklady niektorých vedeckých a filozofických pojmov, napr. energia, informácia, racionalita, postmodernizmus a pod., ktoré sú nutné pre pochopenie pseudovedeckých predstáv.

O autorovi:

Prof. MUDr. Jiří Heřt DrSc., je lekár, profesúru získal v odbore anatómia. Dlhé roky pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Plzni, kde sa popri svojich učiteľských povinnostiach venoval výskumu pohybového aparátu človeka. Hlavným predmetom jeho záujmu bolo štúdium vývoja, rastu a adaptácií kostných tkanív a cievneho systému. Medzi rokmi 1970 a 1990 pôsobil ako závodný lekár vo Valcovniach rúd a železiarňach v Chomutove, kde sa po prvýkrát stretol s pôsobením liečiteľov. Problematike alternatívnej medicíny a neskoršie aj pseudovedy v celom jej rozsahu sa intenzívne venuje od roku 1985.

Bol iniciátorom a hlavným autorom troch zásadných publikácií:

  • Alternativní medicína, možnosti a rizika;
  • Homeopatie, clusterová medicína a antroposofická medicína; a
  • Akupunktura, mýty a realita.

Je editorom štyroch zborníkov Věda kontra iracionalita 1 – 4 a autorom početných článkov na témy ezoteriky a pavied v odbornej aj populárnej tlači. Bohatá je aj jeho prednášková činnosť.

Je členom predsedníctva a niekoľko rokov bol predsedom Českého klubu skeptiků Sisyfos. Žije v Chomutove.

Adresa pre objednávky: Nakladatelství Věra Nosková, U studánky 18, CZ – 170 00 Praha 7; www.noskova.eu; E-mail: lano@centrum.cz

Redakcia podľa textov vydavateľstva

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu