Prečo nemáme vo Veľkej Británii humanistické školy?

Thursday, 30 September 2010 | Zošity humanistov č. 84

Anonym

Primárna odpoveď je takáto: Pretože Britská humanistická organizácia (BHA) pozitívne propaguje integrované inkluzívne školy pre detí všetkých vyznaní a aj bezkonfesijné. BHA považuje religiózne školy v pluralitnej spoločnosti za eticky nerozumné a sociálne rozvratné; zakladať otvorene humanistické školy by nebolo menej eticky nerozumné a sociálne rozvratné.

Existujú aj iné odpovede.

Po prvé, pretože je príliš málo rodín, ktoré sa definujú ako humanistické a sú roztrúsené po celom štáte. Koľko humanistických rodín je vo vašom okruhu? Stačilo by to na vytvorenie primárnej či sekundárnej triedy a školy? Samozrejme je veľa nenáboženských rodín, ktoré si prajú pre svoje deti dobrú výučbu a vštepovanie morálnych hodnôt, ale nič nesvedčí, že si prajú separátne humanistické školy. Pravda je dokonca taká, že ani rodiny, ktoré sa definujú ako humanistické, neprajú si humanistické školy – ako iní rodičia, prajú si len dobré školy.

Po druhé, pretože náboženské skupiny musia zvyčajne zložiť 10 % finančných nákladov na svoje školy. BHA nemá toľko peňazí. Máte toľko Vy alebo vaša miestna humanistická skupina? Väčšina minoritných nenáboženských škôl začala fungovať v oblastiach, kde mali humanistické organizácie veľa členov – a aj potom bol potrebný bohatý darca alebo podnikateľ, ochotný školu naštartovať; aj tak sa vyžaduje intenzívna spolupráca dobrovoľníkov medzi rodičmi a učiteľmi. Niektoré náboženské školy vznikli prevzatím takých existujúcich škôl, ktoré boli neúspešné alebo sa stali nepopulárne. To je najlacnejšia opcia – je vo Vašom okolí nejaká škola zrelá na bankrot a prevzatie?

Po tretie, pretože v skutočnosti sú mnohé štátne školy čo do svojej etiky a morálnych hodnôt viac alebo menej aj tak humanistické. Keď bude koniec kolektívnym modleniam a výučba o náboženstvách sa stane univerzálne objektívnou, čestnou a vyváženou (bude zahŕňať humanizmus), štátne školy budú humanistické vo všetkom, okrem mena. Náboženská viera bude súkromnou záležitosťou rodín a komunít; štát a školy sa s ňou vyrovnajú, ale nebudú ju podporovať. BHA rešpektuje ľudské práva a nemá námietky proti nepovinnej (voliteľnej) modlitbe či výučbe náboženstva.

Mimo Spojeného kráľovstva a za špecifických pomerov platia výnimky z takéhoto uvažovania. Britskí humanisti napríklad finančne silne podporujú humanistické školy v Ugande.

Prameň: © British Humanist Association – Why aren’t there any humanist schools?

tags

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu