Kuba preberá holandskú sexuálnu výchovu

Monday, 15 August 2011 | Zošity humanistov č. 89

Mariela Castro Espín, dcéra kubánskeho prezidenta Raúla Castra, je riaditeľkou Národného centra pre sexuálnu výchovu (CENESEX). Vo svojej prednáške na 20. svetovom kongrese pre sexuálne zdravie v Glasgowe v júni t. r. veľmi chválila holandskú sexuálnu výchovu vrátane webovej stránky Rádia Netherlands, ktorá zrozumiteľne a jednoducho informuje mladých ľudí o sexe a sexuálnom zdraví.

Holandská sexuálna výchova odporúča používanie antikoncepčných prostriedkov, vrátane kondómov. Výkazy, vypracované v spolupráci s OSN, svedčia, že holandský model, ponúkaný a akceptovaný na väčšine škôl, viedol k najnižšiemu výskytu tehotenstiev u tínedžerov, pohlavne prenášaných chorôb a umelých prerušení tehotenstva. Okrem toho sa ukazuje, že v Holandsku má mládež prvý sexuálny kontakt v neskoršom veku ako tínedžeri v štátoch, kde je sex tabu.

Pani Castrová študuje holandský model v rámci hľadania riešenia kubánskeho problému, ktorým je vysoký výskyt nechcených tehotenstiev u tínedžeriek.

„Rozhovory s naším ministerstvom zdravotníctva sú úspešné, ale s ministerstvom výchovy to ide veľmi pomaly.“

Pani Castrová udáva, že Komunistická strana Kuby čoskoro bude ochotná uznať práva gejov a lesbičiek, hoci jej otec ju upozornil, že nepovažuje čas za zrelý pre túto akciu.

„Otec mi vravel, že najprv treba pripraviť správne podmienky – a kubánska spoločnosť ich v tejto oblasti morálky a predsudkov nemá.“

Socializmus „znamenal celý rad pokrokov v ohľade ženských práv. Môj otec by povedal: Prečo sme to neurobili aj v tomto ohľade? Pridal by: Niektoré veci majú v našej kultúre také hlboké korene, že narazíš na veľký odpor, ak sa o ne pokúsiš bez prípravy terénu.“

Experti vravia, že sexuálna výchova má tri piliere: rodina, škola a médiá. Hoci Kuba zaviedla sexuálnu výchovu ešte v roku 1976, dosiaľ trpí na celý rad protirečení.

Kubánske rodiny veľmi dôverujú tomu, čo sa deti učia v škole. Dni proti homofóbii sa však zaviedli až v roku 2008 a až teraz začínajú rodičia hovoriť s deťmi o týchto otázkach. V minulosti to nerobili, mysliac si, že stačí upriamiť sa na zábranu tehotenstva a infekčné choroby. Veci sa veľmi komplikujú tým, že dosiaľ neboli nápomocné médiá.

Ako prezidentka CENESEX-u urobila pani Castrová z boja proti homofóbii na Kube osobnú záležitosť a dávala nespočetné interview. A na poslednom kongrese KSK v apríli prezident Raúl Castro prudko napadol médiá za ich nečinnosť.

„Mužov treba učiť správať sa zodpovedne a ak majú podstúpiť vazektómiu, má to byť pred 50. rokom ich života.“

Kuba nemá nijaké zákony o umelom prerušení tehotenstva, ale od roku 1965 sa potraty robia ako bezplatná služba verejného zdravotníctva. To viedlo k drastickému zníženiu komplikácií až úmrtí po tajných potratoch. Kľúčovú rolu pri tejto inštitucionalizácii potratov a uzákonení práv žien hrala prezidentka Federácie kubánskych žien Vilma Espín, manželka Raúla Castra a matka dnešnej Mariely Castro Espín.

Prameň: Sergio Acosta, Cuba to copy Dutch sex education, Radio Netherlands Worldwide, 23. 6. 2011;

WOAs Population News Weekly, 5. 8. 2011

tags , , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu