Šarišský Pavol – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Pavol Šarišský sa narodil 16. augusta 1922 v Levoči. Jeho otec Michal Šarišský bol hostinský. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Levoči v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať zápisom dňa 2. 12. 1942 do 1. semestra na VŠV vo Viedni. Mal ročné štipendium 1 300 RM a dostal imatrikulačné číslo 5709. Dňa 10. 1. 1945 sa zapísal do 5. semestra, ale pre vojnové udalosti musel štúdium prerušiť a pokračoval v ňom až v lete 1945 na VŠV v Brne.

Tam dosiahol 10. 12. 1946 veterinársky diplom a 28. 6. 1947 doktorát.

Pôsobil aj v Šamoríne.

Pozri tab. 12 a tab. 17.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu