Schütz Ervín – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Ervín Schütz sa narodil 7. februára 1920 v Spišskej Belej, okres Kežmarok. Jeho otec Július bol roľník. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom evanjelickom reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1938.

Krátko po vzniku Slovenského štátu sa rozhodol pre štúdium veterinárstva vo Viedni a 18. 4. 1939 sa zapísal do 1. semestra VŠV vo Viedni a dostal imatrikulačné číslo 5263. Samozrejme štipendium nemal. Anatómiu zapísal ešte raz osobitne (dodatočne) 6. 3. 1940. Po normálnom rýchlom slede semestrov a trimestrov sa zapísal 5. 11. 1941 do 8. semestra.

Diplom získal 11. 6. 1942, podľa WTM až 15. 7. 1942, a dizertačnú prácu: Die Viscosität des Blutes und der refraktometrische Index des Serums nach oraler Wasseraufnahme (Viskozita krvi a refraktometrický index séra po orálnom príjme vody) obhájil a na doktora veterinárnej medicíny bol promovaný dňa 24. 8. 1942.

Po skončení štúdií sa nevrátil na Slovensko a pôsobil v Nemecku.

Pozri tab. 5 a tab. 18.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu