Sikora Karl – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Karl Sikora sa narodil 12. septembra 1926 Liptovskom Sv. Mikuláši. Jeho otec MVDr. Karl Sikora bol hlavným veterinárnym radcom v Bratislave.

1. 2. 1946 sa zapísal na VŠV vo Viedni „augrund des 1. semesters“ (na základe 1. semestra) do 2. semestra. Udal národnosť slovenskú a štátne občianstvo československé. Nebol členom NSDAP. Pod zoznamom prednášok je údaj „Kein Einwand“, okrúhla pečať „Österreichische Hochschülerschaft – Tierärztliche Hochschule“, riadková pečať „Der Vorsitzende des Hauptausschusses der Tierärztlichen Hochschule“, bez dátumu a nečitateľný podpis.

27. 6. 1952 obhájil dizertačnú prácu „Eine kymographische Studie über die Wirkung der Halbmetalle und Metalle der Stickstoffgruppe des periodischen Systems der Elemente auf Fasciola hepatica L.“ (Kymografická štúdia o pôsobení polokovov a kovov z dusíkovej skupiny periodického systému prvkov na Fasciola hepatica L.) a bol mu udelený titul doktora veterinárnej medicíny.

Karla Sikoru počítame medzi slovenských viedenských študentov vojnových rokov, hoci sa do prvého semestra na VŠV vo Viedni zapísal až po skončení 2. svetovej vojny, pravdepodobne v lete alebo na jeseň roku 1945. Uvádzame ho pre zaujímavosť, že hneď po vojne sa mohol syn vysokého veterinárneho úradníka pravdepodobne na základe protekcie rozhodnúť ísť študovať veterinárstvo nie vo vlasti, v Brne, ale odísť do cudziny, do Viedne, kde potom ostal a nevrátil sa do vlasti.

Pozri tab. 15.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu