Šimkovič Samuel – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Samuel Šimkovič sa narodil 27. septembra 1921 vo Zvolene ako syn železničiara Samuela Šimkoviča. Bol slovenskej národnosti a evanjelického a. v. náboženstva. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1942.

V tom istom roku začal študovať veterinárstvo v rámci Vojenského vysokoškolského internátu Slovenskej armády na VŠV v Hannoveri; po roku pokračoval na VŠV vo Viedni a po skončení 2. svetovej vojny na VŠV v Brne; hoci absolvoval veľa semestrov, štúdium nedokončil.

6. 6. 1945 bol ešte vo Viedni a zapísal sa do 5. semestra. No dňa 24. 8. 1945 sa na VŠV v Brne zapísal do II. výukového kurzu, čo sa mu počítalo za 5. semester. 2. 10. 1946 sa zapísal do 8. semestra.

V roku 1948 mu komunistická strana prikázala dokončiť štúdiá v krátkom čase, hoci začal študovať v roku 1942 a vzhľadom k vojnovým udalostiam nebolo predĺženie štúdia o dva roky ničím neobyčajným. Jednoducho nebol niekomu sympatický. Neurobil predpísané skúšky a bol zo štúdia vylúčený.

Zo súkromných dôvodov prestal študovať a po návrate do rodného mesta si už v roku 1952 našiel zamestnanie ako ekonomický námestník u Pozemných stavieb vo Zvolene.

Venglarčík spomína, že pri občasných stretnutiach sa Šimkovič z neho smial, že veď veterinár je platovo v porovnaní s ním chudák.

Nemáme údaje o tom, kedy a kde zomrel.

Pozri tab. 13 a tab. 17.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu