Škerle Igor – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Igor Škerle sa narodil 1. septembra 1923 v Zemianskych Kostoľanoch, okres Prievidza. Bol katolíckeho náboženstva a slovenskej národnosti. Jeho otec bol úradník, revident ČSD.

V septembri 1942 sa zapísal do 1. semestra na VŠV v Budapešti; do zápisného listu je vpísané, že maturoval na „slovenskom gymnáziu“ – nie ako v iných prípadoch, keď sa uvádza aj maďarský patrón gymnázia. Absolvoval na tejto škole tri semestre.

Pri zápise na VŠV v Brne mu boli uznané 4 semestre štúdia – jeden semester ako náhrada za vojnový rok 1944/45, kedy na žiadnej škole neprebiehal normálny učebný program.

V zápisnom liste má zriedkavú poznámku, že sa už 19. 7. 1945 zapísal do 1. výukového kurzu, čo sa hodnotilo ako zápis do 5. semestra. Potom sa 25. 10. 1945 zapísal do 6. semestra a 7. 3. 1947 dokonca do 9. semestra. V máji 1948 zložil 2. a 3. štátnu skúšku, 25. mája 1948 dostal veterinársky diplom a 12. 2. 1949 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

V rokoch 1959 – 1976 pracoval na Štátnom veterinárnom ústave v Nitre.

Bol veľký poľovník niekde v okolí Prievidze. Zomrel 14. 12. 1995 v Nitre.

Pozri tab. 9.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu