Sokol Mikuláš – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Mikuláš Sokol sa narodil 11. februára 1920 v Liptovskej Tepličke, okres Liptovský Mikuláš, ako syn Ladislava a Jozefíny (domácej). Raz sa otec udáva ako zomretý Ladislav a matka ako učiteľka. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania.

Maturoval v roku 1939 na III. slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni 10. 1. 1940 pod imatrikulačným číslom 5295 a so štipendiom 250 RM, čo je menej ako polovica toho, čo dostávali ostatní. Dňa 10. 6. 1942 sa už zapisoval do 8. semestra. Rubriku o štipendiu na zápisnom liste neskôr nevyplňoval.

V roku 1943 dosiahol na VŠV vo Viedni diplom a 30. 6. 1944 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou.

Pozri tab. 7 a tab. 18.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu