Suchár Anton – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Anton Suchár sa narodil 21. novembra 1915 v Košiciach. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu v Košiciach.

Dňa 30. 9. 1937 sa zapísal na VŠV v Brne do 1. semestra s imatrikulačným číslom 2029, dňa 20. 2. 1939 do 4. semestra. Nezapísal sa do zimného semestra 1939.

Na poslednom zápisnom liste nachádzame záznam červeným atramentom:

„Demisorium (německo-české) vystaveno 29. VIII. 1940. Podepsal J.M. prorektor prof. Dr. Macek.“

V roku 1940 dostáva štipendium na štúdium vo Viedni, ale medzi slovenskými študentmi, ktorí sa vo vojnových rokoch 1939 – 1945 imatrikulovali na VŠV vo Viedni, sa jeho meno nenachádza a stopa sa stráca.

Pozri tab. 7.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu