Sumjaci Rudolf – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Rudolf Sumjaci sa narodil 20. marca 1923 v Krompachoch, okres Spišská Nová Ves. Otec Ján bol fotograf. Bol najprv nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom ev. distr. reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1942.

Do 1. – 4. semestra sa zapisoval ako Rudolf Sumjaci, do 5. semestra 1. 6. 1945 ako Rudolf Šumjaci a do 8. semestra 1. 2. 1946 ako Rudolf Šumiaci. Mal imatrikulačné číslo 5765.

Druhú štátnicu zložil 29. 1. 1948 pod pôvodným menom Rudolf Sumjaci.

Do 1. semestra VŠV vo Viedni sa zapísal 3. 12. 1942, do 4. semestra 14. 11. 1944. Ani raz neudal, že má štipendium.

V rokoch 1945 a 1946 udával národnosť slovenskú a štátne občianstvo československé. Pod zoznamom prednášok je údaj, že nebol členom NSDAP, podpis Július Topoľský a okrúhla pečať „Österreichische Hochschülerschaft – Tierärztliche Hochschule“.

Dňa 2. 7. 1948 bol po obhájení doktorskej dizertačnej práce „Die Beeinflussung der Azetylcholin-Aneurinwirkung am Augenparasympathicus durch Zink“ (Ovplyvnenie pôsobenia Acetylcholín-Aneurínu na očný parasympatikus zinkom) promovaný na doktora veterinárnej medicíny.

Nevrátil sa do vlasti a ostal v Rakúsku.

Pozri tab. 12.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu