Szkiba Andreas – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Andreas Szkiba sa narodil 5. februára 1923 v Spišskej Novej Vsi. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Jeho otec Jozef Szkiba bol úradník.

Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi v roku 1942.

Do 1. semestra VŠV Viedeň sa zapísal 30. 11. 1942 s imatrikulačným číslom 5676. Štipendium neudával. Aj pri zápise do 6. semestra 1. 6. 1945 a do 8. semestra 13. 4. 1946 udal slovenskú národnosť.

Doktorskú dizertačnú prácu s titulom Reflektorische Zuckermobilisierung (Reflektorická mobilizácia cukru) obhájil 27. 6. 1950.

Po skončení štúdia sa nevrátil do vlasti a ostal pôsobiť v Rakúsku.

Pozri tab. 12, tab. 17 a tab. 19.

tags ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu