Volko Pavel – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy

Pavel Volko sa narodil v Štrbe 31. októbra 1916. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Na VŠV v Brne sa imatrikuloval do 1. semestra pod č. 1987 dňa 5. 10. 1935 a absolvoval tu 5 semestrov. Do 5. semestra sa zapísal 22. 10. 1938, 24. 2. 1939 a 7. 10. 1939.

18. 11. 1940 mu bolo vystavené demisórium.

Imatrikuloval sa na VŠV vo Viedni pod imatrikulačným číslom 5479, no neviem dátum ani podrobnosti. Také čísla sa dávali v roku 1940.

8. 10. 1946, pomerne neskoro, sa znovu imatrikuloval na VŠV v Brne do zimného semestra 1946/47, no údaje o diplome alebo doktoráte sa nenašli a jeho stopa sa stratila.

Štatisticky počítame Pavla Volku k študentom, ktorí pokračovali v štúdiu na VŠV vo Viedni, hoci sa po oslobodení jedným zápisom vrátil na VŠV v Brne.

Pozri tab. 5.

tags ,

1 Comment to Volko Pavel – životopis

Pavla Ohajdova
July 21, 2019

bol to moj otec

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu